Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Logistiek
Omschrijving
De logistiek beroepsbeoefenaar, in dit dossier worden hiermee de logistiek medewerker en de logistiek teamleider getypeerd, is zich bewust dat hij/zij een belangrijke schakel vormt in de totale logistieke keten. Hij/zij realiseert met zijn/haar collega’s de opgedragen doelstellingen door snel, accuraat en veilig te werken. Uit zichzelf probeert hij/zij schade te voorkomen, zijn eigen handelen voortdurend te controleren en initiatieven te nemen om de voortgang in het logistieke proces te bewaren. Het is van groot belang dat de logistiek beroepsbeoefenaar bedrijfsspecifieke regels en procedures, instructies, wet- en regelgeving op het gebied van arbo, milieu en producthygiëne in acht neemt. Hij/zij is zorgvuldig, heeft oog voor detail tijdens alle werkzaamheden, en is zich bewust van de (persoonlijke) veiligheidsrisico’s. De logistiek beroepsbeoefenaar doet met passie en servicegerichtheid zijn/haar werk. De logistiek beroepsbeoefenaar is bereid om te werken op onregelmatige tijdstippen en rouleert in taken, wanneer dat nodig is. Hij/zij krijgt te maken met verschillende logistieke systemen en werkt vaak voor meer klanten. Dit vereist een flexibele instelling. Daarnaast vragen de werkzaamheden in de logistiek lichamelijke inspanning: een goede gezondheid en een goede lichamelijke conditie zijn noodzakelijk. De logistiek beroepsbeoefenaar gaat integer, professioneel en collegiaal om met chauffeurs, interne en externe klanten, goederen, geld en bedrijfsinformatie. De logistiek beroepsbeoefenaar vervult een voorbeeldrol naar collega’s en helpt hen waar nodig. Daarnaast is hij/zij gedisciplineerd, resultaatgericht en kan omgaan met wisselende werkdruk. Deze competenties zijn nodig om voortdurend de gevraagde kwalitatieve en kwantitatieve arbeidsprestatie op tijd te kunnen leveren. De logistiek beroepsbeoefenaar is communicatief vaardig. Dit betekent dat hij/zij correct, duidelijk en met gepaste omgangsvormen communiceert en in het gesprek met chauffeurs, leidinggevenden, interne en externe klanten in staat is goed te luisteren en vragen kan beantwoorden. Hij/zij gaat respectvol om met de normen en waarden van collega’s met een andere culturele achtergrond en/of die een andere loyaliteit ten opzichte van de werkgever hebben. De logistiek beroepsbeoefenaar past daarom wanneer nodig zijn/haar wijze van communiceren aan de situatie aan.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23309 01-08-2022  
Eisen mbo-certificaten Optimaliseren van het logistieke proces
Coördineren van logistieke werkzaamheden
Goederenontvangst en opslag
Orders picken
Goederen verzendklaar maken
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Logistiek medewerker 2 25774 01-08-2022
Logistiek teamleider 3 25775 01-08-2022
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
Duurzame stadslogistiek K1093 01-08-2022