Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Cross-over kwalificatie
Naam Vakbekwaam medewerker infra, sport en groen
Uitvoerende onderwijsinstelling(en)
  • ROC West-Brabant / Curio
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Naast het werken met verschillende handgereedschappen kan hij of zij ook vakkundig werken met machines en deze zelf onderhouden. De beginnend beroepsbeoefenaar is ten alle tijden alert op de veiligheid van zichzelf en anderen. Hij of zij denkt mee en betrekt teamleden in de aanpak van het werk vanuit de wensen van de opdrachtgever. Hij of zij beschikt over voldoende kennis van de in het werk toe te passen materialen. Hij of zij heeft de vaardigheden om een tekening te lezen, het werk uit te zetten, collega’s op vaktechnisch gebied te instrueren en te begeleiden en de kwaliteit en voortgang van het werk te bewaken. Er is door de beginnend beroepsbeoefenaar aandacht voor ecologie, duurzaamheid en de maatschappelijke functie van de buitenruimte.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
26037 01-08-2021 01-08-2023 01-08-2025  
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Toelichting bij Cross-over kwalificatie
De cross-over kwalificatie mag alleen aangeboden worden door de onderwijsinstelling wanneer deze een beschikking heeft ontvangen van de minister van OCW voor het aanbieden van de cross-over kwalificatie.
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2021
Beheer groen erfgoed K0887 01-08-2021
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2021
Boomtechnisch onderzoek K0958 01-08-2021
De Levende Tuin K0311 01-08-2021
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2021
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2021
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2021
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2021
Engels A2/B1 K0802 01-08-2021
Engels B1/B2 K0803 01-08-2021
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2021
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2021
Fries in de beroepscontext A1 K0508 01-08-2021
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2021
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2021
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2021
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2021
Lean en creatief K0512 01-08-2021
Nederlands 3F K0071 01-08-2021
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2021
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2021
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2021
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2021
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2021
Rekenen 3F K1130 01-08-2021 01-08-2023
Rekenen mbo-niveau 4 K1365 01-08-2021
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2021
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2021
Specialisatie technische werken in het groen K0353 01-08-2021
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2021
T-rijbewijs K0758 01-08-2021
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2021
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2021
Werken in verontreinigde bodem K0752 01-08-2021