Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Procesoperator B
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar werkt in grote mate van zelfstandigheid met een grote diversiteit aan processen, apparatuur, grondstoffen en producten, zodat hij afhankelijk van persoonlijke belangstelling, vermogens en ervaring flexibel inzetbaar is op meerdere werkplekken binnen het eigen bedrijf en inzetbaar is bij andere bedrijven binnen de procesindustrie. Hij kent de interne en externe invloeden op de procesvoering (ketendenken) en houdt hier bij het uitvoeren van al zijn werkzaamheden rekening mee. Hij is steeds waakzaam en weet het juiste moment te bepalen voor actie. Hij is zich voortdurend bewust dat zijn handelen mogelijk grote gevolgen voor product en proces kan hebben. Door de toenemende digitalisering, automatisering en zelfs robotisering van processen, dient hij extra alert te zijn voor de gevolgen van het verkeert interpreteren van procesgegevens. Hij blijft zich ontwikkelen om mee te kunnen met de moderne technologie├źn in de procesindustrie. Hij heeft het analytisch vermogen om bij eventuele dreigende storingen of afwijkingen een goede beslissing te nemen over de handelswijze die de situatie vereist. Hij handelt proactief en streeft naar kwaliteitsverbetering. Hij is zich bewust van de risico's ten aanzien van veiligheid, kwaliteit, (voedingsmiddelen)hygi├źne, milieu en de mogelijke afbreukrisico.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25762 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Industriële processen Analyse van monsters door niet-laboranten K0976 01-08-2022
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2022
Automatisering met behulp van ERP-systemen K0785 01-08-2022
Basis textiel voor operators K1013 01-08-2022
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022
Besturingstechniek voor operator B K1434 Concept
Brede verbetermethoden en -technieken K0858 01-08-2022
Cleanroom K0981 01-08-2022
De zinkproducerende industrie: elektrolyse K0627 01-08-2022
De zinkproducerende industrie: loging en zuivering K0628 01-08-2022
De zinkproducerende industrie: roosting K0629 01-08-2022
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2022
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022
Diversiteit K0024 01-08-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2022
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-08-2022
Engels A2/B1 K0802 01-08-2022
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022
Inleiding in de levensmiddelentechnologie K0682 01-08-2022
In-line meet- en analyseapparatuur in de procesindustrie K0394 01-08-2022
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2022
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2022
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022
Kunststoffen & rubber industriële processen, geschikt voor niveau 3 en 4 K0371 01-08-2022
Lean en creatief K0512 01-08-2022
Methodische storingsaanpak K0923 01-08-2022
Nederlands 3F K0071 01-08-2022
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022
Op- en overslag van vloeibare bulkproducten op een tankterminal K0824 01-08-2022
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022
Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 3 K0374 01-08-2022
Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 3 K1128 Concept
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022
Pneumatiek en hydrauliek geschikt voor niveau 2 en 3 K0636 01-08-2022
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022
Productielogistiek K0826 01-08-2022
Rekenen 3F K1130 01-08-2022 01-08-2023
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022
Steigers (de)monteren & installaties isoleren K1409 Concept
Textiel voor mechanisch/chemisch operator B K1026 01-08-2022
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022
Verbreding procesoperator in de productie-industrie, geschikt voor niveau 3 en 4 K0443 01-08-2022
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022
Verdieping in farmacie voor de operator K1135 01-08-2022
Verdieping industriële processen glasproductie K1341 Concept
Verdieping meng- en scheidingstechnieken industriële processen geschikt voor niveau 3 K0418 01-08-2022
Verdieping productietechniek industriële processen geschikt voor niveau 3 K0421 01-08-2022
Verdieping stoom en water geschikt voor niveau 2 en 3 K0649 01-08-2022
Voeding, industriële processen K0651 01-08-2022
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022