Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Procesoperator B
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar werkt in grote mate van zelfstandigheid met een grote diversiteit aan processen, apparatuur, grondstoffen en producten, zodat hij afhankelijk van persoonlijke belangstelling, vermogens en ervaring flexibel inzetbaar is op meerdere werkplekken binnen het eigen bedrijf en inzetbaar is bij andere bedrijven binnen de procesindustrie. Hij kent de interne en externe invloeden op de procesvoering (ketendenken) en houdt hier bij het uitvoeren van al zijn werkzaamheden rekening mee. Hij is steeds waakzaam en weet het juiste moment te bepalen voor actie. Hij is zich voortdurend bewust dat zijn handelen mogelijk grote gevolgen voor product en proces kan hebben. Door de toenemende digitalisering, automatisering en zelfs robotisering van processen, dient hij extra alert te zijn voor de gevolgen van het verkeert interpreteren van procesgegevens. Hij blijft zich ontwikkelen om mee te kunnen met de moderne technologie├źn in de procesindustrie. Hij heeft het analytisch vermogen om bij eventuele dreigende storingen of afwijkingen een goede beslissing te nemen over de handelswijze die de situatie vereist. Hij handelt proactief en streeft naar kwaliteitsverbetering. Hij is zich bewust van de risico's ten aanzien van veiligheid, kwaliteit, (voedingsmiddelen)hygi├źne, milieu en de mogelijke afbreukrisico.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25762 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Industriële processen