Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Industriële processen
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar is op een beperkt aantal werkplekken flexibel inzetbaar en beschikt over aanpassingsvermogen om te kunnen omgaan met veranderingen in het proces en product. Hij is zich voortdurend bewust dat proces- en omgevingsfactoren het product mogelijk in positieve of negatieve zin kan beïnvloeden. Hij [1] houdt rekening met de mogelijke afbreukrisico’s, zijn werkwijze en signalen uit het productieproces, rekening houdend met de eisen ten aanzien van (voedsel)veiligheid, kwantiteit, kwaliteit en milieu. Hij is waakzaam en is in staat om bij onvolkomenheden in het productieproces adequaat in te grijpen, hij roept direct hulp in als hij (dreigende) storingen of problemen niet zelf kan oplossen. De beginnend beroepsbeoefenaar is in staat in een team samen te werken en ontwikkelt zich continu. De combinatie van specificaties, werkvoorschriften en voorschriften met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit, ARBO en milieu spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de werkzaamheden. Ook de intrede van duurzaam produceren in combinatie met automatisering, digitalisering en robotisering zijn van invloed op de werkzaamheden van de beginnend beroepsbeoefenaar. Hij wordt geacht op de hoogte te zijn van de levenscyclus van de producten door de opkomst van de circulaire economie en een bijdrage te leveren aan het zuinig produceren in het kader van de energietransitie. Hij werkt in een risicovolle omgeving, wat vraagt om een voortdurend veiligheidsbewustzijn en om een houding waarbij veiligheid voor de beroepsbeoefenaar en zijn collega's voorop staat.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23305 01-08-2022  
Eisen mbo-certificaten Industriële productie en planning
Meewerken in de productie
Meewerken in de procesindustrie
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Procesoperator A 2 25761 01-08-2022
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 K0003 01-08-2022  
Basis textiel voor operators K1013 01-08-2022  
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2022  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022  
Duurzaamheid in het beroep B K0029 01-08-2022  
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-08-2022  
Engels A2/B1 K0802 01-08-2022  
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022  
Inleiding in de levensmiddelentechnologie K0682 01-08-2022  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 K0224 01-08-2022  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2022  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022  
Kunststoffen & rubber industriële processen, geschikt voor niveau 2 K0370 01-08-2022  
Lean en creatief K0512 01-08-2022  
Nederlands 3F K0071 01-08-2022  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) K0211 01-08-2022  
Op- en overslag van vloeibare bulkproducten op een tankterminal, geschikt voor niveau 2 K0925 01-08-2022  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022  
Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 2 K1127 Concept  
Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 2 K0373 01-08-2022  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022  
Pneumatiek en hydrauliek geschikt voor niveau 2 en 3 K0636 01-08-2022  
Productielogistiek K0826 01-08-2022  
Rekenen 3F K1130 01-08-2022 01-08-2023  
Rekenen in de beroepspraktijk K0285 01-08-2022 01-08-2024  
Solliciteren K0097 01-08-2022  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022  
Steigers (de)monteren & installaties isoleren K1409 Concept  
Textiel voor mechanisch/chemisch operator A K1025 01-08-2022  
Toewerken naar Nederlands 2F K1133 01-08-2022 01-01-2023  
Verbreding procesoperator in de productie-industrie, geschikt voor niveau 2 K0442 01-08-2022  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 01-08-2022  
Verdieping in farmacie voor de operator K1135 01-08-2022  
Verdieping meng- en scheidingstechnieken industriële processen geschikt voor niveau 2 K0417 01-08-2022  
Verdieping procesbeheersing geschikt voor niveau 2 K0648 01-08-2022  
Verdieping productietechniek industriële processen, geschikt voor niveau 2 K0422 01-08-2022  
Verdieping stoom en water geschikt voor niveau 2 en 3 K0649 01-08-2022  
Verrijking leervaardigheden K0440 01-08-2022  
Voeding, industriële processen K0651 01-08-2022  
World Class Manufacturing K0748 01-08-2022  
Mechanisch operator A 2 25759 01-08-2022
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 K0003 01-08-2022  
Basis textiel voor operators K1013 01-08-2022  
Basisvaardigheden metaalbewerken K0368 01-08-2022  
Digitaal produceren 3D object K0355 01-08-2022  
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2022  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022  
Duurzaamheid in het beroep B K0029 01-08-2022  
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-08-2022  
Engels A2/B1 K0802 01-08-2022  
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022  
Hout en plaatmateriaal K0248 01-08-2022  
Inleiding in de levensmiddelentechnologie K0682 01-08-2022  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 K0224 01-08-2022  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2022  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022  
Kennis van Autotechniek, geschikt voor niveau 1 en 2 K0407 01-08-2022  
Kunststoffen & rubber industriële processen, geschikt voor niveau 2 K0370 01-08-2022  
Lean en creatief K0512 01-08-2022  
Nederlands 3F K0071 01-08-2022  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) K0211 01-08-2022  
Op- en overslag van vloeibare bulkproducten op een tankterminal, geschikt voor niveau 2 K0925 01-08-2022  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022  
Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 2 K1127 Concept  
Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 2 K0373 01-08-2022  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022  
Pneumatiek en hydrauliek geschikt voor niveau 2 en 3 K0636 01-08-2022  
Procesoptimalisatie industrieel produceren met hout K0637 01-08-2022  
Productielogistiek K0826 01-08-2022  
Rekenen 3F K1130 01-08-2022 01-08-2023  
Rekenen in de beroepspraktijk K0285 01-08-2022 01-08-2024  
Solliciteren K0097 01-08-2022  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022  
Textiel voor mechanisch/chemisch operator A K1025 01-08-2022  
Toewerken naar Nederlands 2F K1133 01-08-2022 01-01-2023  
Verbreding mechanisch operator in de chemische industrie, geschikt voor niveau 2 en 3 K0441 01-08-2022  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 01-08-2022  
Verdieping in farmacie voor de operator K1135 01-08-2022  
Verdieping meng- en scheidingstechnieken industriële processen geschikt voor niveau 2 K0417 01-08-2022  
Verdieping procesbeheersing geschikt voor niveau 2 K0648 01-08-2022  
Verdieping productietechniek industriële processen, geschikt voor niveau 2 K0422 01-08-2022  
Verdieping stoom en water geschikt voor niveau 2 en 3 K0649 01-08-2022  
Verdieping techniek en materialenkennis K0180 01-08-2022  
Verrijking leervaardigheden K0440 01-08-2022  
Voeding, industriële processen K0651 01-08-2022  
Werken met een industriële robot K1050 01-08-2022  
World Class Manufacturing K0748 01-08-2022  
Procesoperator B 3 25762 01-08-2022
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
Analyse van monsters door niet-laboranten K0976 01-08-2022  
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2022  
Automatisering met behulp van ERP-systemen K0785 01-08-2022  
Basis textiel voor operators K1013 01-08-2022  
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022  
Besturingstechniek voor operator B K1434 Concept  
Brede verbetermethoden en -technieken K0858 01-08-2022  
Cleanroom K0981 01-08-2022  
De zinkproducerende industrie: elektrolyse K0627 01-08-2022  
De zinkproducerende industrie: loging en zuivering K0628 01-08-2022  
De zinkproducerende industrie: roosting K0629 01-08-2022  
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2022  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022  
Diversiteit K0024 01-08-2022  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022  
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2022  
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-08-2022  
Engels A2/B1 K0802 01-08-2022  
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022  
Inleiding in de levensmiddelentechnologie K0682 01-08-2022  
In-line meet- en analyseapparatuur in de procesindustrie K0394 01-08-2022  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2022  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2022  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022  
Kunststoffen & rubber industriële processen, geschikt voor niveau 3 en 4 K0371 01-08-2022  
Lean en creatief K0512 01-08-2022  
Methodische storingsaanpak K0923 01-08-2022  
Nederlands 3F K0071 01-08-2022  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022  
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022  
Op- en overslag van vloeibare bulkproducten op een tankterminal K0824 01-08-2022  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022  
Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 3 K1128 Concept  
Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 3 K0374 01-08-2022  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022  
Pneumatiek en hydrauliek geschikt voor niveau 2 en 3 K0636 01-08-2022  
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022  
Productielogistiek K0826 01-08-2022  
Rekenen 3F K1130 01-08-2022 01-08-2023  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022  
Steigers (de)monteren & installaties isoleren K1409 Concept  
Textiel voor mechanisch/chemisch operator B K1026 01-08-2022  
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022  
Verbreding procesoperator in de productie-industrie, geschikt voor niveau 3 en 4 K0443 01-08-2022  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022  
Verdieping in farmacie voor de operator K1135 01-08-2022  
Verdieping industriële processen glasproductie K1341 Concept  
Verdieping meng- en scheidingstechnieken industriële processen geschikt voor niveau 3 K0418 01-08-2022  
Verdieping productietechniek industriële processen geschikt voor niveau 3 K0421 01-08-2022  
Verdieping stoom en water geschikt voor niveau 2 en 3 K0649 01-08-2022  
Voeding, industriële processen K0651 01-08-2022  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022  
Mechanisch operator B 3 25760 01-08-2022
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
Analyse van monsters door niet-laboranten K0976 01-08-2022  
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2022  
Automatisering met behulp van ERP-systemen K0785 01-08-2022  
Basis textiel voor operators K1013 01-08-2022  
Basisvaardigheden metaalbewerken K0368 01-08-2022  
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022  
Besturingstechniek voor operator B K1434 Concept  
Brede verbetermethoden en -technieken K0858 01-08-2022  
Cleanroom K0981 01-08-2022  
De zinkproducerende industrie: elektrolyse K0627 01-08-2022  
De zinkproducerende industrie: loging en zuivering K0628 01-08-2022  
De zinkproducerende industrie: roosting K0629 01-08-2022  
Digitaal produceren 3D object K0355 01-08-2022  
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2022  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022  
Diversiteit K0024 01-08-2022  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022  
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2022  
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-08-2022  
Engels A2/B1 K0802 01-08-2022  
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022  
Inleiding in de levensmiddelentechnologie K0682 01-08-2022  
In-line meet- en analyseapparatuur in de procesindustrie K0394 01-08-2022  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2022  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2022  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022  
Kennis van Autotechniek, geschikt voor niveau 3 en 4 K0408 01-08-2022  
Kunststoffen & rubber industriële processen, geschikt voor niveau 3 en 4 K0371 01-08-2022  
Lean en creatief K0512 01-08-2022  
Leidinggeven K0061 01-08-2022  
Methodische storingsaanpak K0923 01-08-2022  
Nederlands 3F K0071 01-08-2022  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022  
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022  
Op- en overslag van vloeibare bulkproducten op een tankterminal K0824 01-08-2022  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022  
Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 3 K1128 Concept  
Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 3 K0374 01-08-2022  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022  
Pneumatiek en hydrauliek geschikt voor niveau 2 en 3 K0636 01-08-2022  
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022  
Procesoptimalisatie industrieel produceren met hout K0637 01-08-2022  
Productielogistiek K0826 01-08-2022  
Programmeren online aansturing bewerkingscentrum K0331 01-08-2022  
Rekenen 3F K1130 01-08-2022 01-08-2023  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022  
Specialisatie procesoperator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines K0332 01-08-2022  
Textiel voor mechanisch/chemisch operator B K1026 01-08-2022  
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022  
Verbreding mechanisch operator in de chemische industrie, geschikt voor niveau 2 en 3 K0441 01-08-2022  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022  
Verdieping in farmacie voor de operator K1135 01-08-2022  
Verdieping industriële processen glasproductie K1341 Concept  
Verdieping meng- en scheidingstechnieken industriële processen geschikt voor niveau 3 K0418 01-08-2022  
Verdieping productietechniek industriële processen geschikt voor niveau 3 K0421 01-08-2022  
Verdieping stoom en water geschikt voor niveau 2 en 3 K0649 01-08-2022  
Verdieping techniek en materialenkennis K0180 01-08-2022  
Voeding, industriële processen K0651 01-08-2022  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022  
Werken met een industriële robot K1050 01-08-2022