Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Industriële processen
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar is op een beperkt aantal werkplekken flexibel inzetbaar en beschikt over aanpassingsvermogen om te kunnen omgaan met veranderingen in het proces en product. Hij is zich voortdurend bewust dat proces- en omgevingsfactoren het product mogelijk in positieve of negatieve zin kan beïnvloeden. Hij [1] houdt rekening met de mogelijke afbreukrisico’s, zijn werkwijze en signalen uit het productieproces, rekening houdend met de eisen ten aanzien van (voedsel)veiligheid, kwantiteit, kwaliteit en milieu. Hij is waakzaam en is in staat om bij onvolkomenheden in het productieproces adequaat in te grijpen, hij roept direct hulp in als hij (dreigende) storingen of problemen niet zelf kan oplossen. De beginnend beroepsbeoefenaar is in staat in een team samen te werken en ontwikkelt zich continu. De combinatie van specificaties, werkvoorschriften en voorschriften met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit, ARBO en milieu spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de werkzaamheden. Ook de intrede van duurzaam produceren in combinatie met automatisering, digitalisering en robotisering zijn van invloed op de werkzaamheden van de beginnend beroepsbeoefenaar. Hij wordt geacht op de hoogte te zijn van de levenscyclus van de producten door de opkomst van de circulaire economie en een bijdrage te leveren aan het zuinig produceren in het kader van de energietransitie. Hij werkt in een risicovolle omgeving, wat vraagt om een voortdurend veiligheidsbewustzijn en om een houding waarbij veiligheid voor de beroepsbeoefenaar en zijn collega's voorop staat.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23305 01-08-2022  
Eisen mbo-certificaten Industriële productie en planning
Meewerken in de productie
Meewerken in de procesindustrie
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Procesoperator A 2 25761 01-08-2022
Mechanisch operator A 2 25759 01-08-2022
Procesoperator B 3 25762 01-08-2022
Mechanisch operator B 3 25760 01-08-2022