Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Operator C
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar (Operator C) werkt in een herkenbare, wisselende leef- en werkomgeving, zowel nationaal als internationaal, is flexibel inzetbaar en beschikt over aanpassingsvermogen om met proces- en productveranderingen te kunnen omgaan. Hij is een specialist die op basis van zijn brede en specialistische kennis en inzicht zelfstandig en op flexibele wijze productieprocessen beheerst en eventueel coördineert. Het gaat daarbij om zeer uiteenlopende controle- en bedieningsapparatuur, variërend van controle- en bedieningsorganen van machines en apparaten tot een centrale controlekamer met geïntegreerde meet- en regelfuncties voor de bewaking en sturing van het productieproces. Hij werkt efficiënt en is kostenbewust en zich te allen tijde bewust welke gevolgen zijn handelen voor proces en product hebben. De beginnend beroepsbeoefenaar heeft ook projectmatige taken op het gebied van procesverbetering en productontwikkeling. Hij is tijdens zijn werkzaamheden voortdurend alert op mogelijke product- en procesverbeteringen en komt met gefundeerde verbetervoorstellen, hij overziet hierbij het totale productieproces. Hij is verantwoordelijk voor het economisch, (voedsel)veilig en milieu-verantwoord verlopen van de werkzaamheden en de productie. Hij voert zijn werkzaamheden veelal in ploegendienst uit. De beginnend beroepsbeoefenaar heeft eventueel coördinerende taken op het gebied van productie, kwaliteit en onderhoud en kan bijdragen aan de ontwikkeling van zijn teamleden. Hij begeleidt teamleden en/of derden, stuurt deze aan en fungeert als vraagbaak bij ontstane problemen. Hij is er tevens verantwoordelijk voor dat er volgens voorschriften met betrekking tot (voedsel)veiligheid, kwaliteit, arbeidsomstandigheden, hygiëne en milieu gewerkt wordt en is zich bewust van het afbreukrisico. Hij weet zich te verplaatsen richting zijn team en is in staat om met de dynamiek in de ploegen om te gaan. Hij is bereid om in een team samen te werken en wil zich blijven ontwikkelen. De intrede van duurzaam produceren in combinatie met automatisering, digitalisering en robotisering zijn van invloed op de werkzaamheden van de beginnend beroepsbeoefenaar. Hij wordt geacht op de hoogte te zijn van de levenscyclus van de producten door de opkomst van de circulaire economie. Hij levert een bijdrage aan het duurzaam produceren door zijn actuele kennis en vaardigheden met betrekking tot nieuwe technologie ten aanzien van veiligheid, toepassing van sensoren en apps. Hij heeft oog voor de ontwikkeling ten aanzien van de energietransitie en de gevolgen van deze ontwikkelingen voor zijn eigen werkzaamheden.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25802 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Procestechniek Afvalwaterzuivering K1011 01-08-2022
Analyse van monsters door niet-laboranten K0976 01-08-2022
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2022
Automatisering met behulp van ERP-systemen K0785 01-08-2022
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022
Besturingstechniek voor de operator K0760 01-08-2022
Biobased in jouw beroep van morgen K0622 01-08-2022
Brede verbetermethoden en -technieken K0858 01-08-2022
Cleanroom K0981 01-08-2022
Coördineren van modificaties in de industrie K0763 01-08-2022
De zinkproducerende industrie: elektrolyse K0627 01-08-2022
De zinkproducerende industrie: loging en zuivering K0628 01-08-2022
De zinkproducerende industrie: roosting K0629 01-08-2022
Digitale vaardigheden basis K0022 01-02-2023
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022
Diversiteit K0024 01-08-2022
Drinkwatertechniek K0894 01-08-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2022
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022
Inleiding in de levensmiddelentechnologie K0682 01-05-2023
In-line meet- en analyseapparatuur in de procesindustrie K0394 01-08-2022
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2022
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2022
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2022
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022
Kunststoffen & rubber industriële processen, geschikt voor niveau 3 en 4 K0371 01-08-2022
Lean en creatief K0512 01-08-2022
Methodische storingsaanpak K0923 01-08-2022
Nucleaire technologie K1404 Concept
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022
Op- en overslag van vloeibare bulkproducten op een tankterminal K0824 01-08-2022
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022
Pneumatiek en hydrauliek geschikt voor niveau 4 K0776 01-08-2022
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022
Procesveiligheid K1107 01-08-2022
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022
Specialisatie eenheidsbewerkingen K0641 01-08-2022
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022
Verbreding procesoperator in de productie-industrie, geschikt voor niveau 3 en 4 K0443 01-08-2022
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022
Verdieping industriële processen glasproductie K1341 Concept
Verdieping meng- en scheidingstechnieken industriële processen geschikt voor niveau 3 K0418 01-08-2022
Verdieping stoom en water geschikt voor niveau 4 K0650 01-08-2022
Voeding, industriële processen K0651 01-05-2023
Voeding, procestechniek K0380 01-08-2022
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2022
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2022
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2022
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2022
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2022
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-08-2022
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2022
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek K0205 01-08-2022 01-01-2023
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022