Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Tandtechniek
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar is vakman en werkt secuur, aandachtig, veilig en kostenbewust. Hij handelt altijd volgens de voorgeschreven (kwaliteits)normen en geldende regelgeving, ook wanneer hij onder tijdsdruk werkt. Hij is zich ervan bewust dat hij een hoogwaardig werkstuk moet afleveren aan de opdrachtgever (en dus patiënt). Hij toont zich bereid tot samenwerking en afstemming als het werkstuk daarom vraagt. Daarnaast is hij klantgericht naar zowel opdrachtgever als in het directe contact met de patiënt. In toenemende mate heeft de tandtechnicus direct contact met de patiënt, wat vraagt om een luisterende houding en aandacht. Bij zijn werkzaamheden gaat hij spaarzaam om met materialen en middelen. Niet alleen uit het oogpunt van kosten, maar ook vanuit duurzaamheid. Hij voert overgebleven materialen op de juiste wijze af, met aandacht voor milieuaspecten en slaat materialen en middelen op een veilige manier op.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23271 01-08-2021  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Tandtechnisch medewerker basistechnieken 3 25666 01-08-2021
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2021  
Diversiteit K0024 29-01-2022  
Tandtechnicus kroon- en brugwerk 4 25664 01-08-2021
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2021  
Basismanagement K0008 01-08-2021  
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2021  
Diversiteit K0024 29-01-2022  
Patiëntenvoorlichting en tandtechnische advisering K1406 Concept  
Tandtechnicus prothese 4 25665 01-08-2021
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2021  
Basismanagement K0008 01-08-2021  
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2021  
Diversiteit K0024 29-01-2022  
Patiëntenvoorlichting en tandtechnische advisering K1406 Concept