Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Specialist transport en logistiek
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar kan als generalist werken in een interne logistieke omgeving, zoals een warehouse en als specialist werken in het transport. Hij/zij heeft te maken met een grote economische verantwoordelijkheid en werkt in een competitieve markt waar de marges sterk onder druk staan. De efficiëntie van de planning is daarmee sterk bepalend voor het bedrijfsresultaat. Hij/zij is verantwoordelijk voor het opstellen van een optimale planning, zo efficiënt (lage kosten) en effectief (hoge bezettingsgraad) mogelijk. Dat vraagt van de beginnend beroepsbeoefenaar een grote vaardigheid in de omgang met digitale (plannings)systemen en stelt hoge eisen aan zijn/haar analytisch vaardigheden om de (gegenereerde) data om te zetten in een optimale planning. Als hij/zij hier niet (goed) in slaagt leidt dat tot extra kosten voor de organisatie. De werkzaamheden van de beginnend beroepsbeoefenaar zijn onderdeel van een keten aan handelingen, het is geen afgebakend geheel maar komt voort uit consequenties van eerder handelen van hemzelf/haarzelf of anderen en leidt tot consequenties voor toekomstig handelen van hemzelf/haarzelf of anderen. Hij/zij werkt resultaatgericht en maakt op verantwoorde wijze keuzes. Hij/zij houdt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden rekening met duurzaamheid en maatschappelijke ontwikkelingen. Hij/zij fungeert als aanspreekpunt voor medewerkers waaraan hij/zij leiding geeft. Hij/zij moet bij deze werkzaamheden zijn/haar aandacht verdelen over logistieke, technische, commerciële en administratieve zaken, arbeidsomstandigheden en kwaliteitszorg. Bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden vervult de beginnend beroepsbeoefenaar een voorbeeldfunctie naar de medewerkers toe en vervult hij/zij een representatieve functie naar (potentiële) opdrachtgevers.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25777 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Management transport en logistiek Duurzame stadslogistiek K1093 01-08-2022