Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Specialist transport en logistiek
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar kan als generalist werken in een interne logistieke omgeving, zoals een warehouse en als specialist werken in het transport. Hij/zij heeft te maken met een grote economische verantwoordelijkheid en werkt in een competitieve markt waar de marges sterk onder druk staan. De efficiëntie van de planning is daarmee sterk bepalend voor het bedrijfsresultaat. Hij/zij is verantwoordelijk voor het opstellen van een optimale planning, zo efficiënt (lage kosten) en effectief (hoge bezettingsgraad) mogelijk. Dat vraagt van de beginnend beroepsbeoefenaar een grote vaardigheid in de omgang met digitale (plannings)systemen en stelt hoge eisen aan zijn/haar analytisch vaardigheden om de (gegenereerde) data om te zetten in een optimale planning. Als hij/zij hier niet (goed) in slaagt leidt dat tot extra kosten voor de organisatie. De werkzaamheden van de beginnend beroepsbeoefenaar zijn onderdeel van een keten aan handelingen, het is geen afgebakend geheel maar komt voort uit consequenties van eerder handelen van hemzelf/haarzelf of anderen en leidt tot consequenties voor toekomstig handelen van hemzelf/haarzelf of anderen. Hij/zij werkt resultaatgericht en maakt op verantwoorde wijze keuzes. Hij/zij houdt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden rekening met duurzaamheid en maatschappelijke ontwikkelingen. Hij/zij fungeert als aanspreekpunt voor medewerkers waaraan hij/zij leiding geeft. Hij/zij moet bij deze werkzaamheden zijn/haar aandacht verdelen over logistieke, technische, commerciële en administratieve zaken, arbeidsomstandigheden en kwaliteitszorg. Bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden vervult de beginnend beroepsbeoefenaar een voorbeeldfunctie naar de medewerkers toe en vervult hij/zij een representatieve functie naar (potentiële) opdrachtgevers.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25777 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Management transport en logistiek ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2022
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022
Diversiteit K0024 01-08-2022
Douaneaangifte verdieping K1173 01-08-2022
Droning - toepassingen K0797 01-08-2022 01-01-2024
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2022
Duurzame stadslogistiek K1093 01-08-2022
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022
Hbo-doorstroom handel K0270 01-08-2022
Import- en exportdocumenten (geschikt voor niveau 4) K0199 01-08-2022
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2022
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2022
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2022
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022
Lean en creatief K0512 01-08-2022
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022
Opslag gevaarlijke stoffen K0434 01-08-2022
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022
Productielogistiek K0826 01-08-2022
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022
Technisch Onderwijsassistent K0403 01-08-2024
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022
Transportmodaliteiten; vervoer in en rond de havens K0571 01-08-2022
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 Concept
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022
Verdieping software K0505 01-08-2022
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2022
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2022
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2022
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2022
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2022
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-08-2022
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2022
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek K0205 01-08-2022 01-01-2023
Waterstoftechnologie K1049 01-08-2022
Waterstoftechnologie en mobiliteit K1152 01-08-2022 01-08-2023
Waterstoftechnologie en mobiliteit K1410 Concept
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022