Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Onderzoekend kijken naar beeld - K1209
Omschrijving
Over de keuze voor het gebruik van een beeld of een serie beelden in een media-uiting heeft de beginnend beroepsbeoefenaar als media-deskundige goed nagedacht. In het dagelijks werk kan echter niet altijd uitgebreid worden stilgestaan bij deze keuzes. Het ontbreekt daarvoor aan tijd en middelen. Toch is het voor media-uitingen belangrijk om af en toe grondiger na te gaan wat het effect van bepaalde beelden is op wie ze zien. Het gaat concreet om het in gesprek gaan met mensen over wat zij in bepaalde beelden zien, het hierover nadenken en dan keuzes maken.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
30-01-2021
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot