Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Technisch Oogheelkundig Assistenten
Omschrijving
De technisch oogheelkundig assistent werkt zowel met mensen als met techniek. In het werk moet zij goed kunnen omgaan met oogheelkundig (meet)instrumentarium, oogheelkundig elektronisch patiëntendossier (EPD), planningssystemen, refractieapparatuur, digitale fotoapparatuur en imagingtechnieken. Zij werkt nauwkeurig, methodisch volgens protocol en is patiëntgericht. Zij is daadkrachtig en houdt bij haar werkzaamheden rekening met de mogelijkheden en de wensen van verschillende doelgroepen. Zij werkt hierbij efficiënt, hygiënisch en zorgvuldig. De technisch oogheelkundig assistent werkt zowel zelfstandig als in teamverband. Als zelfstandig professional is zij verantwoordelijk voor de diagnostische onderzoeken en het geven van uitleg over de bevindingen aan de oogarts. Zij is gericht op samenwerken en is zich bewust van het belang van een goed functionerend team. Zij stelt zich flexibel op en kan goed omgaan met stress-situaties. Zij is besluitvaardig en integer en heeft een inlevende, communicatieve en sociale houding. De technisch oogheelkundig assistent heeft een professionele beroepshouding. Ze respecteert en bewaakt de privacy van de patiënten en naastbetrokkenen en gaat op de juiste wijze om met vertrouwelijke informatie. Haar eigen normen en waarden hanteert zij op een professionele manier en zij is zich bewust van het effect van haar eigen handelen en gedrag. NB: Daar waar in dit document ‘zij’ of ‘haar’ staat, wordt ook ‘hij’ of ‘zijn’ bedoeld.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23272 01-08-2021  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Technisch Oogheelkundig Assistent 4 25667 01-08-2021