Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Wet Natuurbescherming - K1202
Omschrijving
Dit keuzedeel behandelt handhaving en toezicht in de groene ruimte vanuit de Wet natuurbescherming. Deze wet is een zogenaamde raamwet en globaal te verdelen in de onderdelen; gebiedsbescherming, soortenbescherming en bescherming van bos en houtopstanden. Deze wet is zeer uitgebreid. Daarom is het belangrijk dat de beginnend beroepsbeoefenaar basiskennis heeft van de opbouw van deze wet. Het keuzedeel bestaat bevat onder meer kennis omtrent strafbare feiten/economische delicten bij vangst en vervoer van dieren en/of planten, een selectie van flora en fauna in relatie tot veel voorkomende strafbare feiten en het kunnen maken van een gevaarzettingsrisico inschatting. De beginnend beroepsbeoefenaar doet in het keuzedeel ervaring op bij het herkennen en opsporen van strafbare feiten.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
13-11-2020 01-08-2024
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot