Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Interprofessioneel samenwerken in kindberoepen - K1208
Omschrijving
Interprofessioneel leren en werken begint bij het kennen van je eigen professionele identiteit (Ruijters, 2016) en het (h)erkennen van de professionele identiteit van de andere. Dit keuzedeel beschrijft de wijze waarop de beginnend beroepsbeoefenaar eigen expertise en de expertise van de ander effectief kan inzetten bij het aanpakken van casuïstiek rondom het kind tot 14 jaar. Het kan hierbij gaan om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een groep kinderen, maar kan ook betrekking hebben op specifieke zorgcazuïstiek. Meer inzicht in je eigen professionele identiteit helpt om wijs om te gaan met anderen en moeilijke situaties. Doordat je je eigen unieke zijn kent, is er ook ruimte voor de manier waarop anderen uniek zijn. Respect en waardering hiervoor maakt samenspel waardevoller. De samenwerking vindt plaats binnen een interprofessioneel leerteam, dat bestaat uit studenten/werkenden van verschillende opleidingen rondom het kind en van verschillende niveaus. Dit kunnen bijvoorbeeld leraren, (ortho)pedagogen, pedagogisch medewerkers, onderwijs assistenten, jeugdwerkers, sport-docenten en -assistenten zijn. Minimaal drie verschillende niveaus/opleidingen zijn in het leerteam vertegenwoordigd. Door goede samenwerking wordt meer grip verkregen op het totale netwerk rondom kinderen tot 14 jaar.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
30-01-2021
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot