Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Legal, Insurance & HR Services Specialist
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar is ‘organisatiesensitief’: hij/zij begrijpt in welke context zijn organisatie opereert. Bij een overheidsorganisatie moet hij/zij beschikken over politiek-bestuurlijke sensitiviteit, bij een commerciële organisatie moet de medewerker begrijpen dat er winst en omzet moet worden gemaakt om te kunnen voortbestaan. Hij/zij moet inzicht hebben in bedrijfsprocessen en procesmatig kunnen denken en handelen, aangezien dat in toenemende mate van belang is in organisaties. Het werken bij (juridische) organisaties / afdelingen impliceert dat hij/zij zich moet houden aan neutraliteit en absolute geheimhoudingsplicht. Hij/zij is zich te allen tijde bewust van de vertrouwelijkheid van de informatie waarmee hij/zij omgaat. Hij/zij is verder onderzoekend van aard, pro-actief en communicatief vaardig. Hij/zij is assertief genoeg om de klant op mogelijkheden en onmogelijkheden te wijzen. Veranderingen in wet- en regelgeving volgen elkaar (steeds) snel(ler) op; hij/zij maakt zich snel nieuwe kennis eigen en beschikt over een flexibele houding. Hij/zij werkt met interne en externe klanten en bereidt adviezen voor in opdracht van een collega/leidinggevende/opdrachtgever.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25726 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Business Services Algemene economie K0214 01-08-2022
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2022
Assistent bewindvoerder K1051 01-08-2022
Assisteren van de vastgoedmakelaar K0738 01-08-2022
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022
Bestaans(on)zekerheid en mensenrechten K1228 Concept
Business intelligence: datamanagement K1248 Concept
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022
Diversiteit K0024 01-08-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2022
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022
Fiscale werkzaamheden in de praktijk K0430 01-08-2022
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022
Hbo-doorstroom handel K0270 01-08-2022
Informatiedienstverlening in de nieuwe bibliotheek K1120 01-08-2022
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2022
Integraal advies financiele producten en diensten K0052 01-08-2022
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2022
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2022
Internationalisering en internationaal recht K0057 01-08-2022
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022
Klantcontact en verkoop K0059 01-08-2022
Lean en creatief K0512 01-08-2022
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022
Onderzoek en beleid K0074 01-08-2022
Oriëntatie op de politie K1313 Concept
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022
Personen-, familie- en erfrecht K1395 Concept
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022
Service en informatie in de bibliotheek K1430 Concept
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022
Strafrecht K1334 Concept
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022
Verdieping HRM K1379 Concept
Verdieping in het vakgebied incasso, dossieronderzoek en bemiddeling K1168 01-08-2022
Verdieping sociale zekerheid K0116 01-08-2022
Verdieping software K0505 01-08-2022
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2022
Voorbereiding havo bedrijfseconomie K1269 Concept
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2022
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2022
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2022
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2022
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-08-2022
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2022
Weerbaarheid K1398 Concept
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022
Zorgverzekeringen K0431 01-08-2022