Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Office & Management Support Specialist
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar kan werkzaam zijn binnen elke organisatie met een directie of manager(s) van overheids-, profit- en nonprofitorganisaties. Hij/zij heeft regelmatig externe contacten. Hij/zij stelt zich in externe contacten klantgericht op en leeft zich in in de situatie en de wensen van de klant en komt afspraken na. Doorgaans is hier sprake van een frontoffice functie. Kenmerkend voor dit beroep is de noodzaak goed inzicht te hebben in de processen en overzicht te hebben over de secretariële taken. Er wordt verwacht dat hij/zij proactief meedenkt en het management informeert over ontwikkelingen of zaken die aandacht behoeven. Het werken voor verschillende directeuren en managers kan in geval van naderende deadlines spanningen veroorzaken, hij/zij moet daarom goed kunnen plannen en stressbestendig zijn. Hij/zij beschikt over enig cijfermatig inzicht en begrijpt waarom bepaalde handelingen worden verricht. Hij/zij gaat zorgvuldig om met de verwerking van (vertrouwelijke) gegevens. Ook verzorgt hij/zij intranet/website/social media. Hij/zij denkt marktgericht c.q. vanuit de opdrachtgever, is zakelijk, proactief, improviseert zonodig, drukt zich mondeling en schriftelijk zeer goed uit, speelt goed in op mensen en situaties.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25728 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Business Services