Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Certificaat
Naam Beheersen voedselproductie
Omschrijving
Het certificaat is er op gericht certificaathouders vakinhoudelijk te laten meedraaien op het niveau van de vakbekwaam medewerker voeding en technologie, op het gebied van voedselproductie. Het gaat in dit scholingstraject om het produceren, samenstellen en/of verpakken van voedingsmiddelen voor mens en dier. Dit omvat het totale proces van grondstof naar eindproduct, dat moet voldoen aan specificaties, en binnen de gestelde productienormen, waarbij de certificaathouder alert dient te zijn op onnodige verliezen en duurzaamheid. In de voedingsmiddelenindustrie is sprake van een keten tussen primair product en uiteindelijk te consumeren product. Aan het eind van die keten verlangt de klant een kwalitatief goed product van constante kwaliteit, terwijl de primaire producten aan het begin van de keten een normale natuurlijke variatie kennen. De certificaathouder is zelfstandig in staat om voedingsmiddelen te produceren die voldoen aan de vooropgestelde eisen aan kwaliteit en voedselveiligheid.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-08-2020
Dossier Kwalificatie
Voeding Vakbekwaam medewerker voeding en technologie