Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Certificaat
Naam Voedselveiligheid in de productieketen - verdieping
Omschrijving
Het certificaat is er op gericht deelnemers vakinhoudelijk te laten meedraaien op het niveau van de vakbekwaam medewerker voeding en technologie; daar waar het gaat om voedselveiligheid en kwaliteit. De certificaathouder draagt bij aan optimale omstandigheden. Bij geconstateerde afwijkingen in kwaliteit, (voedsel)veiligheid en/of hygiëne past de certificaathouder de werkzaamheden aan, volgens protocol, en zorgt voor goede afstemming en communicatie met alle betrokkenen. Hij signaleert afwijkingen en weet hoe te handelen.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-08-2020
Dossier Kwalificatie
Voeding Vakbekwaam medewerker voeding en technologie