Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Voertuigen en mobiele werktuigen
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar heeft een professionele beroepshouding, waarbij hij zorgvuldig, veilig en milieubewust werken hoog in het vaandel heeft staan. Hij heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot zijn werk en de klant en staat open voor nieuwe ontwikkelingen / innovaties en wil zich verder ontwikkelen. Hij verdiept zich in de vereisten en technologieën van de nieuwste systemen en materialen en op thema’s op het gebied van duurzaamheid, is gericht op veilig werken en voordat hij aan de slag gaat vergewist hij er zich van dat de omstandigheden voor hemzelf en voor zijn collega’s veilig zijn. Wanneer hij zijn werkzaamheden moet onderbreken, treft hij (veiligheids)maatregelen conform de bedrijfsvoorschriften. Wanneer hij onveilige situaties waarneemt spreekt hij de betreffende collega daarop aan. Hij is kwaliteitsbewust en zorgvuldig in de omgang met materialen en middelen, bedenkt hoe hij kostenbesparend, duurzaam en milieubewust kan handelen, is communicatief vaardig en kan goed samenwerken. Hij is bereid om collega’s en zijn leidinggevende te raadplegen bij vragen over de uitvoering en bij problemen. Op zijn beurt is hij behulpzaam bij het beantwoorden van vragen van collega’s. Hij kan omgaan met een strakke planning en met tijdsdruk en bewaart de kalmte, ook wanneer werkzaamheden opnieuw uitgevoerd moeten worden of wanneer werkzaamheden uitgesteld worden. Hij is zich bewust van zijn taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie en wat de (kwaliteit van de) uitvoering van zijn werkzaamheden betekenen voor het algehele proces / de keten. Hij is ondernemend en onderzoekend, neemt initiatief om zaken aan te pakken en te verbeteren en zet daarbij zijn 21e eeuwse vaardigheden in.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23273 01-08-2021  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Basis technicus voertuigen en mobiele werktuigen 2 25668 01-08-2021
Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen 3 25669 01-08-2021
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
3D-tekenen K0280 01-08-2021