Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Onderwijsassistent
Omschrijving
De onderwijsassistent werkt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal onderwijs of in de volwasseneneducatie met en rond leerlingen/studenten. Ook kan ze werkzaam zijn in een integraal kindcentrum of kindercentrum waar opvang en onderwijs gecombineerd worden, bijvoorbeeld als 'combinatiefunctionaris'. De onderwijsassistent is ondersteunend en faciliterend voor leraren* en/of lerarenteam. De onderwijsassistent speelt een belangrijke rol in de taalontwikkeling van leerlingen/studenten en vervult daarin een voorbeeldfunctie. Dit komt tot uiting in het benoemen van wat ze ziet en wat ze doet. In het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs heeft ze vooral een verzorgend-pedagogisch/didactische rol. In het voortgezet- en beroepsonderwijs kan ze ook te maken krijgen met technisch-instrumentele werkzaamheden. De onderwijsassistent is kwaliteitsgericht en zorgt voor de continuïteit van de onderwijsassistentie. Ze kan snel schakelen tussen situaties en rollen. Ze is initiatiefrijk, weet van aanpakken en is gericht op samenwerking, ze ziet kansen en benut deze. Afhankelijk van haar taken binnen een team kan men van haar extra vakinhoudelijke werkzaamheden verwachten. Zij beheerst leerstof praktisch minimaal op het niveau als leerlingen/studenten deze moeten kennen. Dit betekent dat zij zich in het voortgezet en het beroepsonderwijs (enigszins) moet specialiseren in een vak/leergebied. Haar (eventuele) vakinhoudelijke achtergrond, persoonlijk gevolgde opleidingstraject en ervaringen in de beroepspraktijk bepalen dan bij welk team zij het beste kan werken of welke (vakspecifieke) competenties zij (verder) moet ontwikkelen. *In dit profiel is 'leraar' ook te lezen als docent.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25698 01-08-2021  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Pedagogisch Werk ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2021
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2021
Bestaans(on)zekerheid en mensenrechten K1228 Concept
Bewegend kind K1383 Concept
BSO 4 tot 8 jaar K0793 01-08-2021
BSO 8 tot 12 jaar K0611 01-08-2021
Combifunctionaris IKC / Brede school K1292 Concept
Combifunctionaris IKC / Brede School K0145 01-08-2021 01-08-2022
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2021
Diversiteit K0024 01-08-2021
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij K0231 01-08-2021
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2021
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2021
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2021
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2021
Excellent vakmanschap K1273 Concept
Expressief talent K0152 01-08-2021
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2021
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2021
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2021
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2021
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2021
Gezonde leefstijl K0219 01-08-2021
Gezonde leefstijl in de kinderopvang K1306 Concept
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2021
Instructeur zwemonderwijs K1414 Concept
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2021
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2021
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2021
Jeugd- en opvoedhulp K0159 01-08-2021
Kinderen leren programmeren K0746 01-08-2021
Lean en creatief K0512 01-08-2021
Leider sportieve recreatie K0920 01-08-2021
Meer muziek in de klas K1178 01-08-2021
Nederlands 4F K1235 Concept
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2021
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 01-08-2021
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2021
Peercoaching in de praktijk K0996 01-08-2021
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2021
Positieve Gezondheid in de praktijk K1189 Concept
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2021
Service en informatie in de bibliotheek K1430 Concept
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2021
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2021
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2021
Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar K0879 01-08-2021
Specialist Passend Onderwijs K0747 01-08-2021
Taalbuddy K1149 01-08-2021
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2021
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2021
Verdieping onderwijsassistent in VO en MBO K0177 01-08-2021
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2021
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2021
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2021
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2021
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 01-08-2021 01-01-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2021
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2021
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-08-2021
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2021
Voorbereiding pabo K0974 01-08-2021
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2021
Werken met baby's K1270 Concept
Werkgeluk: succesvol samenwerken K1350 Concept