Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Omschrijving
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker werkt binnen een kindercentrum waar diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang of voorschoolse educatie worden aangeboden. Ook kan ze werkzaam zijn in een integraal kindcentrum of brede school waar opvang en onderwijs gecombineerd worden, bijvoorbeeld als 'combinatiefunctionaris'. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker kan ook werkzaam zijn in organisaties die opvoedingsondersteuning en/of ondersteuning aanbieden aan kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsvragen, bijvoorbeeld op grond van ontwikkelingsachterstand, al dan niet als gevolg van een zintuigelijke, lichamelijke of verstandelijke beperking dan wel vanwege de leef- of opvoedingssituatie. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker biedt in groepsverband een stimulerende omgeving voor de ontwikkeling van elk kind/jongere. Ze creƫert een veilige, vertrouwde omgeving waarbinnen ze zorgt voor balans tussen rust en structuur enerzijds en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel anderzijds. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker heeft de rol van mentor voor een aantal kinderen/jongeren en ondersteunt de ontplooiing van het individuele - en unieke - kind met diens talenten en behoeften, en dit alles passend bij de ontwikkelingsleeftijd. Ze stelt zich actief op en stimuleert doelgericht het leren en ontwikkelen van kinderen/jongeren op allerlei ontwikkelingsdomeinen. Spelenderwijs, door te laten ontdekken, te laten ervaren en te laten oefenen binnen een gevarieerd aanbod. Afhankelijk van de setting kan ze een aansturende en begeleidende rol vervullen voor collega's en vrijwilligers en is zij het aanspreekpunt voor de ouders/vervangende opvoeders en betrokken zoals interne collega's en externe deskundigen. Voor het management kan zij een informerende en beleidsondersteunende rol vervullen. Ze weet van aanpakken en toont een ondernemende houding.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25697 01-08-2021  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Pedagogisch Werk ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2021
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2021
Bestaans(on)zekerheid en mensenrechten K1228 Concept
Bewegen in de buurt K0230 01-08-2021
Bewegend kind K1383 Concept
BSO 4 tot 8 jaar K0793 01-08-2021
BSO 8 tot 12 jaar K0611 01-08-2021
Combifunctionaris IKC / Brede school K1292 Concept
Combifunctionaris IKC / Brede School K0145 01-08-2021 01-08-2022
Didactische ondersteuning basisonderwijs K1155 01-08-2021
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2021
Diversiteit K0024 01-08-2021
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij K0231 01-08-2021
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2021
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2021
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2021
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2021
Engels B1/B2 K0803 01-08-2021
Excellent vakmanschap K1273 Concept
Expressief talent K0152 01-08-2021
First aid medic (sport)events K1206 Concept
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2021
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2021
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2021
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2021
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2021
Gekwalificeerd nanny K0314 01-08-2021
Gezonde leefstijl K0219 01-08-2021
Gezonde leefstijl in de kinderopvang K1306 Concept
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2021
Instructeur zwemonderwijs K1414 Concept
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2021
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2021
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2021
Jeugd- en opvoedhulp K0159 01-08-2021
Lean en creatief K0512 01-08-2021
Leider sportieve recreatie K0920 01-08-2021
Meer muziek in de klas K1178 01-08-2021
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2021
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 01-08-2021
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2021
Oriëntatie op de politie K1313 Concept
Peercoaching in de praktijk K0996 01-08-2021
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2021
Positieve Gezondheid in de praktijk K1189 Concept
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2021
Praktijkonderzoek Basis K1418 Concept
Service en informatie in de bibliotheek K1430 Concept
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2021
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2021
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2021
Specialist baby-ontwikkeling K1266 Concept
Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar K0879 01-08-2021
Taalbuddy K1149 01-08-2021
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2021
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2021
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2021
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2021
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2021
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2021
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 01-08-2021 01-01-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2021
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2021
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-08-2021
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2021
Voorbereiding pabo K0974 01-08-2021
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2021
Werkgeluk: succesvol samenwerken K1350 Concept