Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Pedagogisch medewerker kinderopvang
Omschrijving
De pedagogisch medewerker kinderopvang werkt binnen een (integraal) kindercentrum waar diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang en/of peuteropvang worden aangeboden. De pedagogisch medewerker kinderopvang heeft de rol van mentor voor een aantal kinderen en ondersteunt de ontplooiing van het individuele - en unieke - kind met diens talenten en behoeften, en dit alles passend bij de ontwikkelingsleeftijd. Ze stelt zich actief op en stimuleert doelgericht het leren en ontwikkelen van kinderen op allerlei ontwikkelingsdomeinen. Spelenderwijs, door te laten ontdekken, te laten ervaren en te laten oefenen binnen een gevarieerd aanbod. Typerend voor de pedagogisch medewerker kinderopvang is dat zij voortdurend gebruik maakt van taal en interactievaardigheden om de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Resultaat van het handelen van de pedagogisch medewerker is dat zij een veilige, vertrouwde omgeving voor opvoeding en ontwikkeling van kinderen creƫert, waarbij ze zorgt voor een balans tussen rust en structuur enerzijds en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel anderzijds.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25696 01-08-2021  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Pedagogisch Werk