Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Pedagogisch Werk
Omschrijving
Werken in de sociaal-pedagogische sector of in het onderwijs betekent direct werken met mensen, in het pedagogisch werk met kinderen, in het onderwijs met leerlingen/studenten. Hierbij speelt de pedagogisch werker als persoon een essentiële rol. Haar* kwaliteiten en persoonlijkheid zijn van doorslaggevend belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten. Voor een verantwoorde beroepsuitoefening moet de pedagogisch werker betrokken, empathisch, assertief, representatief en integer zijn. De pedagogisch werker heeft een functie als rolmodel en weet (veelvuldig) inhoud te geven aan haar voorbeeldfunctie. De pedagogisch werker biedt geborgenheid en veiligheid, gaat respectvol om met de kinderen**, kan diversiteit hanteren en toont een open houding waardoor ze vraagstukken bespreekbaar maakt. Ze speelt creatief en flexibel in op de wensen en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en de gegeven situatie, maar treedt vooral creatief (vindingrijk) én handelend op in onverwachte, mogelijk escalerende situaties. Ze straalt rust en stabiliteit uit. Ze is zich ervan bewust dat zij te maken heeft met vertrouwelijke gegevens bestaande uit zowel privacygevoelige als organisatiegevoelige informatie. De pedagogisch werker werkt mens- en resultaatgericht, sociaal-communicatief, efficiënt, methodisch, hygiënisch, veilig, kostenbewust, milieubewust en ergonomisch verantwoord. Ze is initiatiefrijk, leergierig en zelfstandig. Ze reflecteert regelmatig op haar beroepsmatig handelen, zodat zij blijft leren van haar werkzaamheden en haar handelingsrepertoire optimaliseert. Zij werkt steeds volgens het beleid en de visie van de organisatie. Ze is flexibel om te kunnen schakelen van de ene situatie naar de andere; van de ene leerstijl naar de andere, van de ene gesprekspartner naar de andere. De pedagogisch werker trekt met directe collega‚Äôs op - maar ook met anderen in de omgeving van het kind - om de ontwikkeling te ondersteunen, bij te dragen aan een integrale aanpak en heeft daarbij oog voor de doorlopende ontwikkelingslijn van kinderen. *Overal waar in dit kwalificatiedossier 'zij' of 'haar' staat, wordt ook 'hij' of 'zijn' bedoeld. **In dit kwalificatiedossier is 'kind' ook te lezen als: 0-jarige, tiener, leerling, jeugdige, jongere of student.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23285 01-08-2021  
Eisen mbo-certificaten Ontwikkeling en spelen stimuleren in de kinderopvang
Pedagogisch klimaat in de kinderopvang
Professioneel samenwerken en communiceren in de kinderopvang
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Pedagogisch medewerker kinderopvang 3 25696 01-08-2021
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 25697 01-08-2021
Onderwijsassistent 4 25698 01-08-2021