Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Begeleider praktijkleren - K1226
Omschrijving
In dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar hoe je een stagiair of (nieuwe) medewerker kunt begeleiden op de werkvloer. Hij zorgt ervoor dat de het ontwikkelingsproces transparant is, dat er voldoende gecommuniceerd wordt met de medewerker en zijn netwerk, en hoe de stagiair of (nieuwe) medewerker eigenaar blijft van het eigen ontwikkel-/leerproces. Hij zet didactiek, pedagogiek, gesprekstechnieken in en vormt zich een juiste houding om de ander te kunnen laten ontwikkelen. De beginnend beroepsbeoefenaar leert: hoe je een begeleidingsperiode opstart, doorloopt en afsluit, doelen opstelt, bespreekt en bewaakt, te reflecteren op het eigen gedrag, onder andere door dit te evalueren met de (nieuwe) medewerker of stagiair. * voor de leesbaarheid is gekozen om de stagiairs of (nieuwe) medewerkers te beschrijven in enkelvoud, maar deze kunt u in de uitwerking ook zien als meervoud. ** waar medewerker staat kun je ook stagiair lezen of (nieuwe) medewerker. *** ten behoeve van de leesbaarheid is voor de beginnend beroepsbeoefenaar en de medewerker de aanspreekvorm ‘hij of hem’ gekozen, maar u kunt hier ook ‘zij of haar’ lezen. **** in het keuzedeel wordt gesproken over het netwerk van de medewerker. Deze is per individu verschillend en vult u in wat van toepassing is. U kunt denken aan: leidinggevende, docent, mentor, buddy, hr, opdrachtgever.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
22-05-2021
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot