Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Beveiliger 3
Omschrijving
De Beveiliger 3 opereert als meewerkend voorman bij de uitvoering van de beveiligingstaken in private en publieke organisaties. Hij co├Ârdineert situationeel de uitvoering van de preventieve, repressieve, serviceverlenende en faciliterende taken van collega beveiligers. Hij stelt diverse instructies op en adviseert de leidinggevende en de klant waarvoor hij werkt over te nemen beveiligingsmaatregelen. Veel Beveiligers 3 werken gedetacheerd bij een opdrachtgever, anderen voeren beveiligingswerkzaamheden en faciliterende taken uit ten behoeve van het bedrijf waar ze in dienst zijn. De Beveiligers 3 bewaken de veiligheid binnen de kaders van een beveiligingsopdracht meestal in een private omgeving.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25691 01-08-2021  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Particuliere beveiliging ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2021
Basis cybercriminaliteit en cyberveiligheid K1352 Concept
Basis inzetbaarheid als militair K1153 01-08-2021
Basis militaire fysieke en mentale fitheid K1154 01-08-2021
Basiskennis beveiliging in de zorg K0951 01-08-2021
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2021
Cameratoezicht K0742 01-08-2021
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2021
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2021
Diversiteit K0024 29-01-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2021
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2021
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2021
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2021
Engels B1/B2 K0803 01-08-2021
Excellent vakmanschap K1273 Concept
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2023
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2021
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2021
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2021
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2021
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2021
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2021
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2021
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2021
Lean en creatief K0512 01-08-2021
Leidinggeven K0061 01-08-2021
Museumbeveiliging K1361 Concept
Nederlands 3F K0071 01-08-2021
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2021
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2021
Oriëntatie op de politie K1313 Concept
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2021
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2021
Port safety & security K0743 01-08-2021 01-08-2024
Port safety & security K1417 Concept
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2021
Rekenen 3F K1130 01-08-2021 01-08-2023
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2021
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2021
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2021
Stadionbeveiliging K1333 Concept
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2021
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2021
Verdieping brandveiligheid en ondersteunen van de brandweer K1431 Concept
Verdieping software K0505 01-08-2021
Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers K0610 01-08-2021 01-01-2024
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2021
Winkelbeveiliging K0885 01-08-2021