Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Particuliere beveiliging
Omschrijving
Het doel van beveiligen is het borgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering in een organisatie. Primair houdt de beveiliger zich bezig met het vroegtijdig signaleren van dreigingen en risico's. Hij onderkent daarbij afwijkende gedragingen, situaties of subjecten. De beveiliger dient door "slimme interventie" (het stellen van open vragen) ongewenste dan wel criminele activiteiten al in de voorbereidingsfase te onderkennen en te stoppen. Dat vereist inzicht in de vraag "waarom wordt wat op welke wijze beveiligd?" Hij reageert adequaat op orde en/of normverstorend gedrag, incidenten of calamiteiten. Hij draagt bij aan het gevoel van (sociale en maatschappelijke) veiligheid. Veel beveiligers hebben ook secundaire taken. Die liggen veelal op faciliterend gebied, waarbij de klant verwacht dat de beveiliger als verlengstuk van de organisatie waarvoor hij werkt acteert. De beveiliger maakt hierbij de juiste afwegingen tussen zijn beveiligende en faciliterende werkzaamheden. Hij heeft oog voor de belangen van de organisatie. Beveiligers dragen bij aan de veiligheid, security en safety. Ze moeten volkomen betrouwbaar zijn. Het dragen van een uniform maakt de beveiliger zichtbaar in de omgeving. Dit betekent dat er van hem handelend optreden wordt verwacht indien nodig. In houding en gedrag typeert de beveiliger zich door security awareness, dienstverlenend gedrag en doortastend optreden. De beveiliger beschikt over gedegen communicatieve en sociale vaardigheden. Hij treedt met overwicht op in situaties die daarom vragen. Hij is integer en discrimineert niet. De beveiliger beschikt over voldoende mentale en fysieke vermogens om met de draaglast van een verhoogde mate van spanning om te gaan. Beveiligen kun je niet alleen, de ogen en oren van iedereen zijn daarbij nodig. Het is daarom van groot belang dat beveiligers bereid zijn samen te werken, zowel binnen het team als met personeel van andere afdelingen.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23281 01-08-2021  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Beveiliger 2 2 25690 01-08-2021
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 K0003 01-08-2021  
Basis cybercriminaliteit en cyberveiligheid K1352 Concept  
Basis inzetbaarheid als militair K1153 01-08-2021  
Basis militaire fysieke en mentale fitheid K1154 01-08-2021  
Basiskennis beveiliging in de zorg K0951 01-08-2021  
Cameratoezicht K0742 01-08-2021  
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2021  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2021  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2021  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2021  
Duurzaamheid in het beroep B K0029 01-08-2021  
Engels A2/B1 K0802 01-08-2021  
Engels B1/B2 K0803 01-08-2021  
Excellent vakmanschap K1273 Concept  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2021  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2021  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2021  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2021  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2021  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 K0224 01-08-2021  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2021  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2021  
Lean en creatief K0512 01-08-2021  
Logistieke vakkennis en vaardigheden K0063 01-08-2021  
Museumbeveiliging K1361 Concept  
Nederlands 3F K0071 01-08-2021  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) K0211 01-08-2021  
Oriëntatie Koninklijke Marechaussee K0609 01-08-2021  
Oriëntatie op de politie K1313 Concept  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2021  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2021  
Port safety & security K0743 01-08-2021 01-08-2024  
Port safety & security K1417 Concept  
Rekenen 3F K1130 01-08-2021 01-08-2023  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2021  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2021  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2021  
Stadionbeveiliging K1333 Concept  
Toewerken naar Nederlands 2F K1133 01-08-2021 01-01-2023  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 01-08-2021  
Verdieping brandveiligheid en ondersteunen van de brandweer K1431 Concept  
Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers K0610 01-08-2021 01-01-2024  
Winkelbeveiliging K0885 01-08-2021  
Beveiliger 3 3 25691 01-08-2021
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2021  
Basis cybercriminaliteit en cyberveiligheid K1352 Concept  
Basis inzetbaarheid als militair K1153 01-08-2021  
Basis militaire fysieke en mentale fitheid K1154 01-08-2021  
Basiskennis beveiliging in de zorg K0951 01-08-2021  
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2021  
Cameratoezicht K0742 01-08-2021  
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2021  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2021  
Diversiteit K0024 29-01-2022  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2021  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2021  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2021  
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2021  
Engels B1/B2 K0803 01-08-2021  
Excellent vakmanschap K1273 Concept  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2023  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2021  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2021  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2021  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2021  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2021  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2021  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2021  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2021  
Lean en creatief K0512 01-08-2021  
Leidinggeven K0061 01-08-2021  
Museumbeveiliging K1361 Concept  
Nederlands 3F K0071 01-08-2021  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2021  
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2021  
Oriëntatie op de politie K1313 Concept  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2021  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2021  
Port safety & security K0743 01-08-2021 01-08-2024  
Port safety & security K1417 Concept  
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2021  
Rekenen 3F K1130 01-08-2021 01-08-2023  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2021  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2021  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2021  
Stadionbeveiliging K1333 Concept  
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2021  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2021  
Verdieping brandveiligheid en ondersteunen van de brandweer K1431 Concept  
Verdieping software K0505 01-08-2021  
Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers K0610 01-08-2021 01-01-2024  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2021  
Winkelbeveiliging K0885 01-08-2021