Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Cross-over kwalificatie
Naam Genie gevechtsondersteuner II
Uitvoerende onderwijsinstelling(en)
  • Koning Willem I College
  • ROC Deltion College
Omschrijving
Voor de beginnend beroepsbeoefenaar is adequaat gedrag en houding conform de voor de Krijgsmacht geldende regels, waarden en normen uitermate belangrijk. Dit betekent: zich gedragen volgens - en houden aan - de militaire wet- en regelgeving, de militaire hiërarchie en de gedragscode Defensie. De Genie is een organisatie met een hoog improvisatievermogen waarin flexibiliteit en de “can do" mentaliteit voorop staan, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Het creatief omgaan met je vakkennis is bij de Genie een vereiste. Toepassing van geprefabriceerd materieel en standaardconstructies maakt snel werken mogelijk. Vaak is de aangetroffen situatie niet standaard en is improviseren onvermijdelijk. Improviseren vereist een grote mate van civieltechnische vakkennis en vaardigheden. De beginnend beroepsbeoefenaar is specialist op het gebied van terrein, hindernissen, het verwijderen van obstakels en geïmproviseerde constructies. Hij werkt samen met infanteristen onder soms moeilijke omstandigheden (in beginsel initial entry volgens de Air Manoeuvre doctrine). Hij zal daarom goed moeten kunnen improviseren met beperkte middelen. Dit stelt hoge en specifiek eisen aan de militairen binnen hun brigade en hun uitrusting. Vooral omdat zij zijn aangewezen op hun persoonlijk uitrusting en de ingevlogen middelen. De Genie is ondersteunend aan de Landmacht/Krijgsmacht en zal de wensen van de operationele eenheden zo goed als mogelijk tegemoet komen. Hierbij zal ze in moeten spelen op veranderende omstandigheden. Dit vergt veel van de flexibiliteit van de genist. Een motto daarbij is: Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Maar wel; “Make it Happen!”, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. De Genie kent een sterke verbondenheid die zich het makkelijkst laat verwoorden als het Regimentsgevoel. Allen die werkzaam zijn of waren bij de Genie vinden hierin een thuis. Niet alleen schept dit een emotionele band, maar het maakt zowel het individu als eenheden loyaal aan de Genie en men toont de bereidheid geniebrede problemen gezamenlijk op te lossen. Deze verbondenheid levert een directe bijdrage aan het zogenaamde genievermogen.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
26034 01-08-2020 01-08-2024 01-08-2025  
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Toelichting bij Cross-over kwalificatie
De cross-over kwalificatie mag alleen aangeboden worden door de onderwijsinstelling wanneer deze een beschikking heeft ontvangen van de minister van OCW voor het aanbieden van de cross-over kwalificatie.
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 K0003 01-04-2020
Basis inzetbaarheid als militair K1153 01-04-2020
Basis militaire fysieke en mentale fitheid K1154 01-01-2021
Basis smart infra installatie, service en onderhoud K1246 01-07-2021
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2020
Engels A2/B1 K0802 01-04-2020
Toewerken naar Nederlands 2F K1336 22-07-2022
Toewerken naar Nederlands 2F K1133 01-03-2021 01-01-2023