Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Boomverzorger
Omschrijving
De beginnend boomverzorger houdt zich bezig met werkzaamheden rondom groen, grond en infra in de openbare ruimte of op privéterrein. De samenhang tussen groen en infra is van belang in het uitvoeren van de werkzaamheden. De aandacht voor de functie van groen in de leefomgeving in het behalen van klimaatdoelen en in het behoud van boombestand is belangrijk. De beginnend boomverzorger heeft aandacht voor duurzaamheid. Hij houdt rekening met keuze voor materiaal, behoud of hergebruik van bomen, verwerking van afval, gebruik van (niet chemische) bestrijdingsmiddelen, gebruik van machines en het bewust omgaan met (drink)water. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoeren van de eigen werkzaamheden, die van het team en coördinatie op de planning. De beginnend boomverzorger voert verschillende werkzaamheden uit met diverse soorten machines en gereedschappen. De beginnend boomverzorger werkt in de openbare ruimte waar hij informeert over de werkzaamheden. Hij is klant- en servicegericht om klanten, omstanders en derden te informeren, vragen te beantwoorden en eventuele klachten correct af te handelen.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25708 01-08-2021  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Boomverzorging