Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Boomverzorger
Omschrijving
De beginnend boomverzorger houdt zich bezig met werkzaamheden rondom groen, grond en infra in de openbare ruimte of op privéterrein. De samenhang tussen groen en infra is van belang in het uitvoeren van de werkzaamheden. De aandacht voor de functie van groen in de leefomgeving in het behalen van klimaatdoelen en in het behoud van boombestand is belangrijk. De beginnend boomverzorger heeft aandacht voor duurzaamheid. Hij houdt rekening met keuze voor materiaal, behoud of hergebruik van bomen, verwerking van afval, gebruik van (niet chemische) bestrijdingsmiddelen, gebruik van machines en het bewust omgaan met (drink)water. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoeren van de eigen werkzaamheden, die van het team en coördinatie op de planning. De beginnend boomverzorger voert verschillende werkzaamheden uit met diverse soorten machines en gereedschappen. De beginnend boomverzorger werkt in de openbare ruimte waar hij informeert over de werkzaamheden. Hij is klant- en servicegericht om klanten, omstanders en derden te informeren, vragen te beantwoorden en eventuele klachten correct af te handelen.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25708 01-08-2021  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Boomverzorging Agrarisch loonwerk K0255 01-08-2021
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2021
Beheer groen erfgoed K0887 01-08-2021
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2021
Boomtechnisch onderzoek K0958 01-08-2021
Bronbemalen K1054 01-08-2021
De Levende Tuin K0311 01-08-2021
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2021
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2021
Diversiteit K0024 29-01-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2021
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2021
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2021
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2021
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-08-2021
Engels A2/B1 K0802 01-08-2021
Engels B1/B2 K0803 01-08-2021
Faunabeheer K0900 01-08-2021
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2021
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2021
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2021
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2021
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2021
Inleiding geo-informatie K0356 01-08-2021
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2021
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2021
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2021
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2021
Lean en creatief K0512 01-08-2021
Nederlands 3F K0071 01-08-2021
Onderhoud van sportvelden en golfbanen K0871 01-08-2021
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2021
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2021
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2021
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2021
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2021
Rekenen 3F K1130 01-08-2021 01-08-2023
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2021
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2021
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2021
Specialisatie technische werken in het groen K0353 01-08-2021
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2021
T-rijbewijs K0758 01-08-2021
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2021
Watermetingen en groene ruimte K0245 01-08-2021
Werken in de aquacultuur K0269 01-08-2021
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2021
Werken op de internationale arbeidsmarkt K0313 01-08-2021