Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Certificaat
Naam Individuele ondersteuning van de cliënt met (verstandelijke) beperking
Omschrijving
De inhoud van het certificaat voorziet in specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om de individuele cliënt met een (verstandelijke) beperking te ondersteunen bij activiteiten in zijn gewone dagelijkse leven, op een goede en verantwoorde manier en tegemoet komend aan de behoeften van de cliënt. Denk aan activiteiten rondom persoonlijke verzorging, wonen, werken en vrije tijd. Van belang is het om echt contact te maken met de cliënt en deze dusdanig te ondersteunen dat hij waar mogelijk zelf de regie blijft behouden.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-08-2020 01-08-2022
Dossier Kwalificatie
Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2016) Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg