Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Certificaat
Naam Ondersteuning aan cliënten met (verstandelijke) beperking in hun omgeving
Omschrijving
De inhoud van het certificaat voorziet in specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om de cliënt in zijn omgeving te ondersteunen, op een goede en verantwoorde manier. Deze omgeving is breed en heeft betrekking op wonen, werken/dagbesteding en het sociale netwerk. Denk aan familie, woongroep, team van begeleiders (multidisciplinair), huishouding, werkkring, collega's, buurtcontacten, relaties met vrienden/vriendinnen, maar ook alles in de buurt (spelende kinderen, hangjongeren). Daarnaast gaat het ook om opdoen van kennis en vaardigheden op het gebied van groepsdynamica. Het gaat er daarbij om hoe iemand zich beweegt in de groep en hoe mensen op elkaar reageren . De vragen die daarbij horen zijn; welke activiteiten bied je aan en hoe begeleid je de situaties die je tegenkomt?
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-08-2020 01-08-2022
Dossier Kwalificatie
Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2016) Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg