Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Cross-over kwalificatie
Naam Werkbegeleider zorgbedrijf dierhouderij
Uitvoerende onderwijsinstelling(en)
  • Landstede
  • ROC Horizon College
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar is betrokken, empathisch, assertief, representatief en integer. Zij werkt direct met cliënten en werkt daarbij vraaggericht en methodisch Daarnaast werkt zij efficiënt, kostenbewust en tijdsbewust ten aanzien van de eigen werktijd. Zij treedt creatief en handelend op in veranderende situaties. Ze gaat professioneel om met haar gevoelens bij weerstand, tegenslag en moeilijke situaties en geeft duidelijk haar grenzen aan. Zij is loyaal en collegiaal. Bij haar werkzaamheden houdt zij rekening met het milieu en de arbeidsomstandigheden. Naast het contact met cliënten, verzorgt de beginnend beroepsbeoefenaar ook dieren en hun leefomgeving. Dierenwelzijn staat hierbij voorop. De beginnend beroepsbeoefenaar heeft een signalerende en proactieve houding en is alert op diergezondheid en dierenwelzijn en de veiligheid van mens en dier. Zij werkt met gezelschaps- of recreatiedieren en toont bewust voorbeeldgedrag. Zij is in staat om op de juiste manier op afwijkende omstandigheden of gedrag van dieren te reageren. Milieubewustheid en duurzaamheid zijn belangrijke aandachtsgebieden voor de beginnend beroepsbeoefenaar. Hij zorgt bijvoorbeeld voor het correct scheiden en veilig afvoeren van (medisch) afval. Daarnaast probeert hij verspilling te voorkomen.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
26027 01-08-2020 01-08-2023 01-08-2025  
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Toelichting bij Cross-over kwalificatie
De cross-over kwalificatie mag alleen aangeboden worden door de onderwijsinstelling wanneer deze een beschikking heeft ontvangen van de minister van OCW voor het aanbieden van de cross-over kwalificatie.
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Biologisch Dynamische landbouw K0341 01-08-2020
Expressief talent K0152 01-01-2022
Geriatrische revalidatiezorg K0902 01-01-2022
Houder van honden en katten K0470 01-08-2020
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-01-2022
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-01-2022
Jeugd- en opvoedhulp K0159 01-01-2022
Landbouwhuisdieren K0060 01-08-2020
Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag K0066 01-08-2020
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel K0067 01-08-2020
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-01-2022
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2020
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-01-2022
Verslavingszorg K1007 01-01-2022
Verzorgende en verpleegtechnische handelingen K0118 01-08-2020