Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Doktersassistent
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar werkt met een verscheidenheid aan patiënten en situaties. Zij stelt de patiënt* en diens vraag centraal. Zij zoekt de balans tussen regie bij de patiënt en het verlenen van verantwoorde zorg. Zij heeft een professionele beroepshouding, die gebaseerd is op de beroepscode, waarbij zij vakkundig en bekwaam patiënten tegemoet treedt. De beginnend beroepsbeoefenaar realiseert zich dat de gelijkwaardigheid van een relatie onder druk kan staan, is zich bewust van haar machtspositie en kan deze professioneel hanteren. De beroepshouding van de beginnend beroepsbeoefenaar wordt gekenmerkt door een proactieve en initiërende opstelling, flexibiliteit, betrouwbaarheid en patiëntgerichtheid. Zij kan een verstoring in een relatie herkennen en bespreekbaar maken waarbij ze rekening houdt met tegengestelde belangen. Zij heeft een empathische, hulpvaardige, integere, evenwichtige, onbevooroordeelde en open houding richting patiënten en een loyale en coöperatieve houding richting collega’s en andere professionals. Zij stelt zich op als teamlid en denkt actief mee om de praktijkvoering te optimaliseren. Zij kan omgaan met diversiteit (diverse patiëntgroepen, ziektebeelden) en toont respect voor de patiënt, ongeacht diens sociale of economische status, levensbeschouwing, politieke overtuiging, opleiding, ras, sekse of leeftijd. Tijdens de beroepsuitoefening hanteert zij de geldende regels t.a.v. privacy, veiligheid, hygiëne en gedragsregels. Zij is kostenbewust en milieubewust en werkt ergonomisch verantwoord. Zij heeft het vermogen om ook binnen de urgentie van hulpvragen en tijdsdruk professioneel te blijven handelen en communiceren. Zij staat kritisch ten opzichte van haar eigen beroepshouding, kan deze indien nodig aanpassen, kan omgaan met feedback, reflecteren op haar eigen gedrag en kan waardering en kritiek ontvangen. Ze is erop gericht haar beroepscompetenties blijvend te ontwikkelen. * De term patiënt kan ook cliënt, zorgvrager en naastbetrokkene(n) van de patiënt inhouden.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25695 01-08-2021  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Doktersassistent Belevingsgericht werken K0790 01-08-2021
De mediawijze zorg- en welzijnsprofessional K1092 01-08-2021
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2021
Diversiteit K0024 29-01-2022
Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg K0148 01-08-2021
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2021
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2021
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2021
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2021
Eerstelijns- en ketenzorg K0287 01-08-2021
Engels B1/B2 K0803 01-08-2021
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2021
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2021
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2021
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2021
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2021
Geneesmiddelenkennis K0043 01-08-2021
Gezonde leefstijl K0219 01-08-2021
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2021
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2021
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2021
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2021
Lean en creatief K0512 01-08-2021
Medisch technische handelingen K0163 01-08-2021
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2021
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2021
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2021
Positieve Gezondheid in de praktijk K1189 Concept
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2021
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2021
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2021
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2021
Specifieke doelgroepen DA K0101 01-08-2021
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2021
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2021
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2021
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2021
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2021
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2021
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 01-08-2021
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2021
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2021
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-08-2021
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2021
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2021
Zorg in instabiele en acute zorgsituaties K0618 01-04-2024