Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Doktersassistent
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar werkt met een verscheidenheid aan patiënten en situaties. Zij stelt de patiënt* en diens vraag centraal. Zij zoekt de balans tussen regie bij de patiënt en het verlenen van verantwoorde zorg. Zij heeft een professionele beroepshouding, die gebaseerd is op de beroepscode, waarbij zij vakkundig en bekwaam patiënten tegemoet treedt. De beginnend beroepsbeoefenaar realiseert zich dat de gelijkwaardigheid van een relatie onder druk kan staan, is zich bewust van haar machtspositie en kan deze professioneel hanteren. De beroepshouding van de beginnend beroepsbeoefenaar wordt gekenmerkt door een proactieve en initiërende opstelling, flexibiliteit, betrouwbaarheid en patiëntgerichtheid. Zij kan een verstoring in een relatie herkennen en bespreekbaar maken waarbij ze rekening houdt met tegengestelde belangen. Zij heeft een empathische, hulpvaardige, integere, evenwichtige, onbevooroordeelde en open houding richting patiënten en een loyale en coöperatieve houding richting collega‚Äôs en andere professionals. Zij stelt zich op als teamlid en denkt actief mee om de praktijkvoering te optimaliseren. Zij kan omgaan met diversiteit (diverse patiëntgroepen, ziektebeelden) en toont respect voor de patiënt, ongeacht diens sociale of economische status, levensbeschouwing, politieke overtuiging, opleiding, ras, sekse of leeftijd. Tijdens de beroepsuitoefening hanteert zij de geldende regels t.a.v. privacy, veiligheid, hygiëne en gedragsregels. Zij is kostenbewust en milieubewust en werkt ergonomisch verantwoord. Zij heeft het vermogen om ook binnen de urgentie van hulpvragen en tijdsdruk professioneel te blijven handelen en communiceren. Zij staat kritisch ten opzichte van haar eigen beroepshouding, kan deze indien nodig aanpassen, kan omgaan met feedback, reflecteren op haar eigen gedrag en kan waardering en kritiek ontvangen. Ze is erop gericht haar beroepscompetenties blijvend te ontwikkelen. * De term patiënt kan ook cliënt, zorgvrager en naastbetrokkene(n) van de patiënt inhouden.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23284 01-08-2021  
Eisen mbo-certificaten Triage
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Doktersassistent 4 25695 01-08-2021