Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Apothekersassistent
Omschrijving
De apothekersassistent heeft een empathische, hulpvaardige, integere, evenwichtige, onbevooroordeelde en open houding richting patiënten en naastbetrokkenen* en een loyale en coöperatieve houding richting collega’s en andere professionals. Zij** kan omgaan met diversiteit (diverse patiëntgroepen, complexe ziektebeelden, polyfarmacie) en toont respect voor de patiënt***, ongeacht zijn/haar achtergrond, sociale of economische status, levensbeschouwing, politieke overtuiging, opleiding, sekse of leeftijd. Zij houdt zich aan haar zwijgplicht en neemt de privacy van patiënten in acht. De apothekersassistent is kosten- en milieubewust en werkt ergonomisch verantwoord. De apothekersassistent staat kritisch ten opzichte van haar eigen beroepshouding, kan deze indien nodig aanpassen, en is erop gericht haar beroepscompetenties te ontwikkelen. Zij is nieuwsgierig en onderzoekend en staat open voor nieuwe ontwikkelingen rondom zorg en de daarbij behorende technische ontwikkelingen. De apothekersassistent heeft een proactieve houding, neemt initiatieven en speelt flexibel en adequaat in op vragen van patiënten, naastbetrokkenen en collega's. * Naastbetrokkenen kunnen zijn familie, mantelzorgers, verpleging etc. ** Daar waar in de tekst ‘zij' staat wordt ook ‘hij' bedoeld. *** De term patiënt staat ook voor cliënt of zorgvrager.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23265 01-08-2020  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Apothekersassistent 4 25650 01-08-2020
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 24-01-2020  
Belevingsgericht werken K0790 24-01-2020  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 24-01-2020  
Diversiteit K0024 29-01-2022  
Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg K0148 24-01-2020  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 24-01-2020  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 24-01-2020  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 24-01-2020  
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2023  
Eerstelijns- en ketenzorg K0287 24-01-2020  
Engels B1/B2 K0803 24-01-2020  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 24-01-2020  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 24-01-2020  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 24-01-2020  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 24-01-2020  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 24-01-2020  
Geneesmiddelen bereiden en aseptisch handelen K1176 17-07-2020  
Gezonde leefstijl K0219 24-01-2020  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 24-01-2020  
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 24-01-2020  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 24-01-2020  
Intra- en transmurale zorg K0157 24-01-2020  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020  
Lean en creatief K0512 24-01-2020  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 24-01-2020  
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022  
Persoonlijk profileren K0877 24-01-2020  
Positieve Gezondheid in de praktijk K1189 Concept  
Praktijkonderzoek K0927 24-01-2020  
Praktijkopleider K0087 24-01-2020 01-08-2021  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 24-01-2020  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 24-01-2020  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 24-01-2020  
Specifieke doelgroepen voor de apothekersassistent K1109 24-01-2020 01-08-2020  
Specifieke doelgroepen voor de apothekersassistent K1163 13-05-2020  
Topsportvaardigheden K0614 24-01-2020  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 24-01-2020  
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 24-01-2020  
Voorbereiding havo biologie K0842 24-01-2020  
Voorbereiding havo economie K0843 24-01-2020  
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 24-01-2020  
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 24-01-2020 01-01-2022  
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 24-01-2020  
Voorbereiding havo scheikunde K0847 24-01-2020  
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 24-01-2020  
Voorbereiding hbo K0125 24-01-2020  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 24-01-2020