Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Apothekersassistent
Omschrijving
De apothekersassistent heeft een empathische, hulpvaardige, integere, evenwichtige, onbevooroordeelde en open houding richting patiënten en naastbetrokkenen* en een loyale en coöperatieve houding richting collega’s en andere professionals. Zij** kan omgaan met diversiteit (diverse patiëntgroepen, complexe ziektebeelden, polyfarmacie) en toont respect voor de patiënt***, ongeacht zijn/haar achtergrond, sociale of economische status, levensbeschouwing, politieke overtuiging, opleiding, sekse of leeftijd. Zij houdt zich aan haar zwijgplicht en neemt de privacy van patiënten in acht. De apothekersassistent is kosten- en milieubewust en werkt ergonomisch verantwoord. De apothekersassistent staat kritisch ten opzichte van haar eigen beroepshouding, kan deze indien nodig aanpassen, en is erop gericht haar beroepscompetenties te ontwikkelen. Zij is nieuwsgierig en onderzoekend en staat open voor nieuwe ontwikkelingen rondom zorg en de daarbij behorende technische ontwikkelingen. De apothekersassistent heeft een proactieve houding, neemt initiatieven en speelt flexibel en adequaat in op vragen van patiënten, naastbetrokkenen en collega's. * Naastbetrokkenen kunnen zijn familie, mantelzorgers, verpleging etc. ** Daar waar in de tekst ‘zij' staat wordt ook ‘hij' bedoeld. *** De term patiënt staat ook voor cliënt of zorgvrager.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23265 01-08-2020  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Apothekersassistent 4 25650 01-08-2020