Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Voetzorg
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar stelt haar cliënt centraal, stelt zich dienstverlenend op en reageert oplossingsgericht op de wensen, vragen en klachten van de cliënt. Zij is integer en gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met informatie van de cliënt. Zij kan omgaan met diversiteit en toont respect voor de cliënt, ongeacht diens achtergrond, sociale of economische status, levensbeschouwing, opleiding, sekse of leeftijd. De beginnend beroepsbeoefenaar is kwaliteitsbewust en werkt volgens de Beroepscode voor de (medisch) pedicure, het Bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure en de regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu. Zij herkent risicovolle situaties en neemt adequate maatregelen om risico's te voorkomen. Zij komt tegemoet aan de wensen van de cliënt, maar houdt daarbij altijd de haalbaarheid en veiligheid in het oog. De beginnend beroepsbeoefenaar is kosten- en milieubewust en werkt ergonomisch verantwoord. Veel beginnend beroepsbeoefenaars hebben een eigen onderneming. De beginnend beroepsbeoefenaar stelt zich samenwerkingsgericht op, zoekt proactief de samenwerking met andere disciplines en collega‚Äôs op en gebruikt daarbij het juiste vakjargon. Voor de continuïteit van de onderneming is het essentieel om commercieel te denken en te handelen. Zij behaalt een positief bedrijfsresultaat door de gewenste kwaliteit te leveren tegen een rendabele tariefstelling. Haar commerciële vaardigheden blijken uit een doelgroepgericht diensten- en productaanbod en haar verkoop- en onderhandelingsvaardigheden. Het is belangrijk dat ze de markt kent en de ontwikkelingen die er spelen, zowel qua wetgeving, als marktontwikkelingen, (nieuwe) technieken en producten en innovaties.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23283 01-08-2021  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Pedicure 3 25694 01-08-2021
Medisch Pedicure 4 25693 01-08-2021