Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Cross-over kwalificatie
Naam Vakman fundering
Uitvoerende onderwijsinstelling(en)
  • Regio College
Omschrijving
De vakman fundering brengt damwanden en funderingen aan. Andere activiteiten zijn de reparatie van funderingen, grondstabilisatie en horizontale boringen. Hij assisteert de machinist bij het opbouwen en demonteren van de funderingsinstallatie en hulpstukken en het uitvoeren van dagelijks onderhoud en assisteren bij het oplossen van storingen. Hij werkt om de funderingsmachine met het aanpikken, hijsen, positioneren en lossen van materiaal en materieel, zoals: heipalen, stalen buizen, damwandelementen, profielen, draglineschotten en hulpstukken. Hij snijdt en last stalen buispalen en damwandconstructies en hij stort beton in de stalen buispalen. Voor een optimale taakuitvoering is het noodzakelijk dat de vakman funderingswerk een professionele beroepshouding heeft die gekenmerkt wordt door een grote mate van praktisch, geconcentreerd en zelfstandig werken en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Hij kan goed communiceren en in teamverband werken en is kwaliteits- en kostenbewust. Verder is hij bekend met de regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu en handelt daar ook naar. Hij is zich bewust van de risico’s die het niet naleven van deze regelgeving met zich meebrengt. Bij al deze werkzaamheden staat veiligheid voorop waarbij een goede samenwerking met de machinist essentieel is. Hij legt verantwoording af aan zijn leidinggevende. Verder is het van belang dat hij beschikt over basiskennis binnen zijn discipline op de bouwplaats.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
26025 01-08-2020 01-08-2024 01-08-2025  
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Toelichting bij Cross-over kwalificatie
De cross-over kwalificatie mag alleen aangeboden worden door de onderwijsinstelling wanneer deze een beschikking heeft ontvangen van de minister van OCW voor het aanbieden van de cross-over kwalificatie.
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 K0003 01-08-2020
Basisvaardigheden met kleine grondverzetmachines tot 2000 kg K0953 01-08-2020
Duurzaamheid in het beroep B K0029 01-08-2020
Funderingswerker K0291 01-08-2020
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 K0224 01-08-2020
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2020
Monteursvaardigheden voor klein materieel in de gww-sector K0967 01-08-2020
Nederlands 3F K0071 01-08-2020
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) K0211 01-08-2020
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2020
Rekenen 3F K1130 01-08-2020 01-08-2023
Rekenen mbo-niveau 4 K1365 01-08-2020