Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Leidinggevende leisure & hospitality
Omschrijving
De beginnend leidinggevende leisure & hospitality is verantwoordelijk voor een goed afgestemd, afwisselend en aantrekkelijk activiteitenprogramma dat aansluit bij wensen van klanten/gasten en doelstellingen van de organisatie. Hij is alert op trends en ontwikkelingen in de omgeving en/of bij andere afdelingen van de organisatie en vertaalt deze naar (nieuwe) mogelijkheden voor het activiteitenprogramma. Hij neemt in de organisatie van activiteiten het voortouw en is het eerste aanspreekpunt voor collega's. In samenwerking met collega’s voert hij activiteiten uit. De essentiële beroepshouding is gastvrij, enthousiast, sociaal, communicatief, organisatorisch sterk en proactief. Hij legt verbanden tussen omgeving, werkzaamheden van het team en resultaten. In de vertaalslag van de omgeving naar het activiteitenprogramma is hij creatief en laat hij onderscheidend vermogen zien. Hij kan goed plannen en organiseren, heeft probleemoplossend vermogen en handelt creatief en flexibel in het oplossen van problemen. Hij moet verschillende groepen mensen kunnen enthousiasmeren en goed kunnen samenwerken in een team. Hij heeft verantwoordelijkheidsgevoel en ziet actief toe op veiligheid van werkzaamheden, activiteiten en klanten/gasten. Hij voert zijn werkzaamheden uit in een vrijtetijdscontext. Het resultaat van het beroep is goed georganiseerde en begeleide activiteiten, welke volgens plan zijn uitgevoerd, van voldoende kwaliteit zijn en aansluiten bij de wensen van de klant/gast en ontwikkelingen in de omgeving.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25646 01-08-2020  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Travel, Leisure & Hospitality ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 24-01-2020
Bereiden van eenvoudige gerechten K1014 24-01-2020
Catering K0017 24-01-2020
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 24-01-2020
Diversiteit K0024 29-01-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 24-01-2020
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 24-01-2020
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 24-01-2020
Duurzaamheid in het beroep D K0031 24-01-2020
Eetcultuur en -wensen K0032 17-03-2023
Evenementenmanagement K0862 03-10-2022
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 24-01-2020
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 24-01-2020
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 24-01-2020
Fries in de beroepscontext A2 K0509 24-01-2020
Fries in de beroepscontext B1 K0510 24-01-2020
Gezonde leefstijl K0219 17-03-2023
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 24-01-2020
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 24-01-2020
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 24-01-2020
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Lean en creatief K0512 24-01-2020
Leisure leefstijlen K0603 24-01-2020
Lifeguard K0234 24-01-2020
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 24-01-2020
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 24-01-2020
Ondernemerschap mbo K0165 24-01-2020
Organisatie interne evenementen K0077 24-01-2020
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 24-01-2020
Outdoor activiteiten K0825 24-01-2020
Persoonlijk profileren K0877 24-01-2020
Praktijkonderzoek K0927 24-01-2020
Praktijkopleider K0087 24-01-2020 01-08-2021
Show en entertainment voor de recreatiebranche K0832 24-01-2020
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 24-01-2020
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 24-01-2020
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 24-01-2020
Standplaatshost(ess) K0833 24-01-2020
Topsportvaardigheden K0614 24-01-2020
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 24-01-2020
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 24-01-2020
Voorbereiding havo biologie K0842 24-01-2020
Voorbereiding havo economie K0843 24-01-2020
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 24-01-2020
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 24-01-2020 01-01-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 24-01-2020
Voorbereiding havo scheikunde K0847 24-01-2020
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 24-01-2020
Voorbereiding hbo K0125 24-01-2020
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 24-01-2020
Wijnkennis 2 K0188 17-03-2023