Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Maritiem officier alle schepen technisch
Omschrijving
De maritiem officier alle schepen technisch werkt aan boord van alle typen koopvaardijschepen, baggerwerktuigen / schepen en vissersvaartuigen die veelal wereldwijd varen in kust- en oceaanwateren. Het scheepswerktuigkundig team is in grote mate zelfvoorzienend. In de koopvaardij vaart hij bijvoorbeeld in de stukgoed- en droge bulkvaart, containervaart, koelvaart, tankvaart, zeesleepvaart, zware ladingvaart of de passagiersvaart. Het betreft dan grote schepen (bijvoorbeeld van 200 meter lengte) met meerdere laadruimen, met eigen laadgerei, met een grote verscheidenheid aan soorten lading die wordt vervoerd en met een grote verscheidenheid aan technische systemen aan boord. De nadruk van het werk van een maritiem officier alle schepen technisch ligt op het technisch bedrijf en het technisch onderhoud van het schip. Hij is een specialist die zijn 21-eeuwse vaardigheden inzet op schepen waarop complexe technische processen plaatsvinden en die een grote diversiteit aan systemen en (hulp)werktuigen hebben. In de waterbouw vaart hij op verschillende typen baggerwerktuigen / schepen. De maritiem officier alle schepen technisch zet zijn 21-eeuwse vaardigheden in bij het in bedrijf stellen en houden van alle installaties aan boord. Hij moet zorgen dat het toegewezen materieel in operationele conditie is en zodoende bijdraagt aan een optimaal baggerproductieproces. In de visserij is hij vooral werkzaam op trawlers. Bij trawlers gaat het om grote en complexe (productie)schepen waarbij sprake is van meerdere vangstmethoden en opslag- en verwerkingsmethoden. Op deze schepen wordt de vis verwerkt tot een diepvriesproduct. De maritiem officier alle schepen technisch maakt deel uit van een team van scheepsofficieren en zet zijn 21-eeuwse vaardigheden in bij het onderhoud en bediening van het technisch bedrijf aan boord inclusief de koel- en vriessystemen.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25683 01-08-2021  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Maritiem officier