Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Taalbuddy - K1149
Omschrijving
Het keuzedeel Taalbuddy is bedoeld voor studenten die een goede beheersing van en affiniteit met de Nederlandse taal hebben. In het keuzedeel komen kennis en vaardigheden aan bod die de taalbuddy nodig heeft om een taalvrager bij taalkwesties of bij zijn taalontwikkeling te ondersteunen. Samen met de taalvrager stelt de taalbuddy leerdoelen op. Hij gaat met de taalvrager aan de slag om deze leerdoelen te bereiken, via materialen, middelen en werkvormen die beschikbaar zijn of die de taalbuddy bedenkt. De taalbuddy stimuleert en motiveert de taalvrager om stappen te zetten in zijn taalontwikkeling. Na de taalactiviteit evalueert de taalbuddy samen met de taalvrager of de leerdoelen zijn behaald en welke stappen de volgende keer gezet worden.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
24-01-2020
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2016) Agogisch medewerker GGZ (4) 24-01-2020
Begeleider gehandicaptenzorg (3) 24-01-2020
Begeleider specifieke doelgroepen (3) 24-01-2020
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (4) 24-01-2020
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (4) 24-01-2020
Thuisbegeleider (4) 24-01-2020
Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2022) Begeleider maatschappelijke zorg (3) 01-08-2022
Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (4) 01-08-2022
Mbo-Verpleegkundige (Gewijzigd 2016) Mbo-Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) (4) 24-01-2020
Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ) (4) 24-01-2020
Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) (4) 24-01-2020
Mbo-Verpleegkundige ziekenhuis (ZH) (4) 24-01-2020
Mbo-Verpleegkundige (Gewijzigd 2020) Mbo-Verpleegkundige (4) 24-01-2020
Pedagogisch Werk Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (4) 24-01-2020
Onderwijsassistent (4) 24-01-2020
Pedagogisch medewerker kinderopvang (3) 24-01-2020
Pedagogisch Werk (Gewijzigd 2019) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (4) 24-01-2020
Onderwijsassistent (4) 24-01-2020
Pedagogisch medewerker kinderopvang (3) 24-01-2020
Pedagogisch Werk (Gewijzigd 2021) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (4) 01-08-2021
Onderwijsassistent (4) 01-08-2021
Pedagogisch medewerker kinderopvang (3) 01-08-2021
Sociaal werk Sociaal-cultureel werker (4) 24-01-2020
Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (4) 24-01-2020
Sociaal werk (Gewijzigd 2020) Sociaal werker (4) 24-01-2020
Sociaal werk (Gewijzigd 2024) Sociaal werker (4) 01-08-2024
Verzorgende IG (Gewijzigd 2016) Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) (3) 24-01-2020
Gehandicaptenzorg (GHZ) (3) 24-01-2020
Kraamzorg (KZ) (3) 24-01-2020
Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) (3) 24-01-2020
Verzorgende-IG (Gewijzigd 2020) Verzorgende-IG (3) 24-01-2020