Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Optic manufacturing - K1125
Omschrijving
Het keuzedeel biedt de beginnend beroepsbeoefenaar specifieke kennis en vaardigheden die goed aansluiten op de fabricage van optische componenten. Naast de theoretische kennis betreft het vaardigheden zoals, het slijpen en het polijsten van glas voor optische toepassingen. Het keuzedeel is verbredend voor wat betreft de toe te passen meettechnieken en de daarbij behorende theoretische kennis van het gedrag van licht door optische componenten. Het keuzedeel is verdiepend als het gaat om de specifieke kennis met betrekking tot het slijpen en polijsten van glas.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
29-10-2019
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Precisietechniek (Gewijzigd 2016) Instrumentmaker (3) 29-10-2019
Researchinstrumentmaker (4) 29-10-2019
Verspaningstechnoloog (4) 29-10-2019