Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Machinist railvervoer
Omschrijving
De machinist railvervoer kan gedurende langere tijd waakzaam en alert zijn. Hij moet ondanks zijn routinematige taak en eventuele afleiding toch alert blijven op de omgeving en op ongewone situaties, ook al geeft het veiligheidssysteem geen signaal af. Het is daarom belangrijk dat de machinist railvervoer het materieel en het spoorwegnet goed kent, om precies te weten wat de normale situatie is of wat afwijkend is zodat hij tijdig maatregelen kan treffen om onveilige situaties te voorkomen. Hij kan goed omgaan met de (fysieke) belasting van het onregelmatig werken. Hij moet zorgen voor een fysieke en mentale gezondheid bij aanvang van de dienst en vrij zijn van bewustzijnsbeïnvloedende middelen. De machinist railvervoer moet stressbestendig en stabiel zijn. Hij heeft te maken met soms krappe deadlines maar houdt zich altijd aan de routines en beperkt de risico's binnen de gestelde kaders. Hij moet weerstand kunnen bieden aan de druk die wordt uitgeoefend door de treindienstleider en de bedrijfsoperator. Waar mogelijk rijdt hij kostenbewust. De machinist railvervoer moet kunnen omgaan met veranderingen. Hij kan regelmatig worden geconfronteerd met een ad hoc verandering van taken en wachttijden. De machinist railvervoer heeft een kritische houding ten opzichte van zijn eigen bijdrage, die van de organisatie en van andere betrokkenen aan de veiligheid op het spoor en handelt overtuigend. Daarnaast is hij alert op een mogelijke bedreiging van de security (sabotage en terrorisme). De machinist railvervoer moet een dienstverlenende instelling hebben. De machinist railvervoer is zich bewust van mogelijke persoonlijke gevolgen van ernstige incidenten en ongevallen.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25613 01-08-2019  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Railvervoer ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 23-08-2019
Belevingsgericht werken K0790 23-08-2019
Beveiliging van het spoor (ERTMS) K0554 23-08-2019 01-08-2021
Digitale vaardigheden basis K0022 23-08-2019
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 23-08-2019
Diversiteit K0024 29-01-2022
Douaneaangifte basis K1172 17-07-2020
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 23-08-2019
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 23-08-2019
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 23-08-2019
Duurzaamheid in het beroep C K0030 23-08-2019
Engels A2/B1 K0802 23-08-2019
Engels B1/B2 K0803 23-08-2019
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 23-08-2019
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 23-08-2019
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 23-08-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 23-08-2019
Fries in de beroepscontext B1 K0510 23-08-2019
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 23-08-2019
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 23-08-2019
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 23-08-2019
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Lean en creatief K0512 23-08-2019
Nederlands 3F K0071 23-08-2019
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 23-08-2019
Ondernemerschap mbo K0165 23-08-2019
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 23-08-2019
Persoonlijk profileren K0877 23-08-2019
Praktijkonderzoek K0927 23-08-2019
Railvoertuigtechniek voor reizigersmaterieel K0567 23-08-2019
Rekenen 3F K0089 23-08-2019 01-08-2020
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023
Serviceverlening Rail K0568 23-08-2019
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 23-08-2019
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 23-08-2019
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 23-08-2019
Topsportvaardigheden K0614 23-08-2019
Vaktechnisch Duits voor de machinist railvervoer K1369 Concept
Vaktechnisch Engels voor de machinist railvervoer K1199 Concept
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 23-08-2019
Wagencontroleur K0599 23-08-2019
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 23-08-2019