Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Railvervoer
Omschrijving
De machinist railvervoer kan gedurende langere tijd waakzaam en alert zijn. Hij moet ondanks zijn routinematige taak en eventuele afleiding toch alert blijven op de omgeving en op ongewone situaties, ook al geeft het veiligheidssysteem geen signaal af. Het is daarom belangrijk dat de machinist railvervoer het materieel en het spoorwegnet goed kent, om precies te weten wat de normale situatie is of wat afwijkend is zodat hij tijdig maatregelen kan treffen om onveilige situaties te voorkomen. Hij kan goed omgaan met de (fysieke) belasting van het onregelmatig werken. Hij moet zorgen voor een fysieke en mentale gezondheid bij aanvang van de dienst en vrij zijn van bewustzijnsbeïnvloedende middelen. De machinist railvervoer moet stressbestendig en stabiel zijn. Hij heeft te maken met soms krappe deadlines maar houdt zich altijd aan de routines en beperkt de risico's binnen de gestelde kaders. Hij moet weerstand kunnen bieden aan de druk die wordt uitgeoefend door de treindienstleider en de bedrijfsoperator. Waar mogelijk rijdt hij kostenbewust. De machinist railvervoer moet kunnen omgaan met veranderingen. Hij kan regelmatig worden geconfronteerd met een ad hoc verandering van taken en wachttijden. De machinist railvervoer heeft een kritische houding ten opzichte van zijn eigen bijdrage, die van de organisatie en van andere betrokkenen aan de veiligheid op het spoor en handelt overtuigend. Daarnaast is hij alert op een mogelijke bedreiging van de security (sabotage en terrorisme). De machinist railvervoer moet een dienstverlenende instelling hebben. De machinist railvervoer is zich bewust van mogelijke persoonlijke gevolgen van ernstige incidenten en ongevallen.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23249 01-08-2019  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Machinist railvervoer 3 25613 01-08-2019
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 23-08-2019  
Belevingsgericht werken K0790 23-08-2019  
Beveiliging van het spoor (ERTMS) K0554 23-08-2019 01-08-2021  
Digitale vaardigheden basis K0022 23-08-2019  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 23-08-2019  
Diversiteit K0024 29-01-2022  
Douaneaangifte basis K1172 17-07-2020  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 23-08-2019  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 23-08-2019  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 23-08-2019  
Duurzaamheid in het beroep C K0030 23-08-2019  
Engels A2/B1 K0802 23-08-2019  
Engels B1/B2 K0803 23-08-2019  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 23-08-2019  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 23-08-2019  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 23-08-2019  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 23-08-2019  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 23-08-2019  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 23-08-2019  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 23-08-2019  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 23-08-2019  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020  
Lean en creatief K0512 23-08-2019  
Nederlands 3F K0071 23-08-2019  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 23-08-2019  
Ondernemerschap mbo K0165 23-08-2019  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 23-08-2019  
Persoonlijk profileren K0877 23-08-2019  
Praktijkonderzoek K0927 23-08-2019  
Railvoertuigtechniek voor reizigersmaterieel K0567 23-08-2019  
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023  
Rekenen 3F K0089 23-08-2019 01-08-2020  
Serviceverlening Rail K0568 23-08-2019  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 23-08-2019  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 23-08-2019  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 23-08-2019  
Topsportvaardigheden K0614 23-08-2019  
Vaktechnisch Duits voor de machinist railvervoer K1369 Concept  
Vaktechnisch Engels voor de machinist railvervoer K1199 Concept  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 23-08-2019  
Wagencontroleur K0599 23-08-2019  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 23-08-2019