Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Meewerkend leidinggevende machinaal houtbewerken
Omschrijving
Rol De Meewerkend leidinggevende machinaal houtbewerken heeft zowel een uitvoerende als leidinggevende en beleidsuitvoerende rol. Hij treedt onder andere coƶrdinerend, organiserend en initiƫrend op. Hij heeft een duidelijke voorbeeldfunctie. Daarnaast heeft hij ook een coachende en begeleidende rol naar de mensen die hij leiding geeft.Zelfstandigheid De Meewerkend leidinggevende machinaal houtbewerken voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit, binnen de gegeven taakstelling vanuit de organisatie.Aansturing De Meewerkend leidinggevende machinaal houtbewerken wordt bij zijn werkzaamheden aangestuurd door een leidinggevende. Het toezicht is indirect van aard. De leidinggevende kan benaderd worden.Problemen oplossen De Meewerkend leidinggevende machinaal houtbewerken signaleert problemen en lost ze zelf op. Tevens speelt hij in op wisselende en/of onverwachte omstandigheden. Hij toont daarbij initiatief en creativiteit. Zonodig legt hij problemen voor aan zijn leidinggevende.Verantwoordelijkheid De Meewerkend leidinggevende machinaal houtbewerken is verantwoordelijk voor het eindresultaat van zijn eigen takenpakket en verantwoordelijk voor het eindresultaat van het werk van medewerkers waaraan hij leiding geeft.Afbreukrisico Het afbreukrisico ofwel positieschade is hoog, gezien de eindverantwoordelijkheid.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
94550 01-08-2008 01-08-2016 01-08-2022
Dossier Code Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
Machinaal houtbewerker 93530 01-08-2007 01-08-2012 01-08-2017  
93530 01-08-2007 01-08-2012 01-08-2017  
93530 01-08-2007 01-08-2012 01-08-2017  
94550 01-08-2008 01-08-2016 01-08-2022  
95000 01-08-2009 01-08-2016 01-08-2020