Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Allround machinaal houtbewerker houthandel
Omschrijving
Rol De Allround machinaal houtbewerker houthandel heeft een uitvoerende, een vaktechnisch begeleidende en een motiverende rol.Zelfstandigheid en teamspeler De Allround machinaal houtbewerker houthandel voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit volgens ontvangen werkopdracht en tijdsplanning. Tegelijkertijd is hij verantwoording schuldig aan bijvoorbeeld de (meewerkend) leidinggevende. Ook werkt hij met anderen samen aan opdrachten.Aansturing De Allround machinaal houtbewerker houthandel wordt bij zijn werkzaamheden aangestuurd door een (Meewerkend) leidinggevende. Het toezicht is indirect van aard. De leidinggevende kan benaderd worden.Problemen oplossen De Allround machinaal houtbewerker houthandel signaleert problemen en lost ze zoveel mogelijk zelf op. Tevens speelt hij, binnen grenzen, in op wisselende en/of onverwachte omstandigheden. Hij toont daarbij initiatief en creativiteit. Zonodig legt hij problemen voor aan zijn leidinggevende.Verantwoordelijkheid De Allround machinaal houtbewerker houthandel is verantwoordelijk voor het eindresultaat van zijn eigen takenpakket en medeverantwoordelijk voor het eindresultaat van het werk van medewerkers die hij begeleidt.Afbreukrisico Het afbreukrisico wordt beperkt door (tussentijdse) controles van het eigen werk en het werk van medewerkers die hij begeleidt en door controle van zijn werk door zijn leidinggevende.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
93531 01-08-2007 01-08-2012 01-08-2017
Dossier Code Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
Machinaal houtbewerker 93530 01-08-2007 01-08-2012 01-08-2017  
93530 01-08-2007 01-08-2012 01-08-2017  
93530 01-08-2007 01-08-2012 01-08-2017  
94550 01-08-2008 01-08-2016 01-08-2022  
95000 01-08-2009 01-08-2016 01-08-2020