Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Pedagogisch medewerker kinderopvang
Omschrijving
De pedagogisch medewerker kinderopvang werkt binnen een (integraal) kindercentrum waar diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang en/of peuterspeelzaalwerk worden aangeboden. Typerend voor de pedagogisch medewerker kinderopvang is dat zij voortdurend gebruik maakt van taal om de taal-denkontwikkeling van kinderen te stimuleren. Resultaat van het handelen van de pedagogisch medewerker is dat zij een veilige, vertrouwde omgeving voor opvoeding en ontwikkeling van kinderen creƫert, waarbij ze zorgt voor een balans tussen rust en structuur enerzijds en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel anderzijds.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25603 01-08-2019 01-08-2021 01-08-2026  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Pedagogisch Werk ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-01-2019
Belevingsgericht werken K0790 01-01-2019
Bestaans(on)zekerheid en mensenrechten K1228 Concept
Bewegen in de buurt K0230 01-01-2019
BSO 4 tot 8 jaar K0793 01-01-2019
BSO 8 tot 12 jaar K0611 12-06-2023
Digitale vaardigheden basis K0022 01-01-2019
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-01-2019
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-01-2019
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-01-2019
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-01-2019
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-01-2019
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-01-2019
Engels A2/B1 K0802 01-01-2019
Engels B1/B2 K0803 01-01-2019
Expressief talent K0152 01-01-2019
First aid medic (sport)events K1206 Concept
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-01-2019
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-01-2019
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-01-2019
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-01-2019
Gekwalificeerd nanny K0314 17-07-2020
Gezonde leefstijl K0219 01-01-2019
Gezonde leefstijl in de kinderopvang K1306 Concept
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-01-2019
Instructeur zwemonderwijs K1414 Concept
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-01-2019
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-01-2019
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Lean en creatief K0512 01-01-2019
Leider sportieve recreatie K0920 01-01-2019
Meer muziek in de klas K1178 17-07-2020
Nederlands 3F K0071 01-01-2019
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-01-2019
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 01-01-2019
Ondernemerschap mbo K0165 01-01-2019
Ontwikkelingsgericht werken in de VVE K0388 01-01-2019 01-01-2023
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-01-2019
Peercoaching in de praktijk K0996 01-01-2019
Persoonlijk profileren K0877 01-01-2019
Positieve Gezondheid in de praktijk K1189 Concept
Praktijkonderzoek K0927 01-01-2019
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023
Rekenen 3F K0089 01-01-2019 01-08-2020
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-01-2019
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-01-2019
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-01-2019
Taalbuddy K1149 24-01-2020
Topsportvaardigheden K0614 01-01-2019
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-01-2019
Voorbereiding havo biologie K0842 01-01-2019
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-01-2019
Werken met baby's K0290 01-01-2019 01-01-2022