Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Pedagogisch Werk
Omschrijving
Werken in de sociaal-agogische sector of in het onderwijs betekent direct werken met mensen, in het pedagogisch werk met kinderen, in het onderwijs met leerlingen/studenten. Hierbij speelt de pedagogisch werker als persoon een essentiële rol. Haar* kwaliteiten en persoonlijkheid zijn van doorslaggevend belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten. Voor een verantwoorde beroepsuitoefening moet de pedagogisch werker betrokken, empathisch, assertief, representatief en integer zijn. De pedagogisch werker heeft een functie als rolmodel en weet (veelvuldig) inhoud te geven aan haar voorbeeldfunctie. De pedagogisch werker biedt geborgenheid en veiligheid, gaat respectvol om met de kinderen**, kan diversiteit hanteren en toont een open houding waardoor ze vraagstukken bespreekbaar maakt. Ze speelt creatief en flexibel in op de wensen en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en de gegeven situatie, maar treedt vooral creatief (vindingrijk) én handelend op in onverwachte, mogelijk escalerende situaties. Ze straalt rust en stabiliteit uit. Ze is zich ervan bewust dat zij te maken heeft met vertrouwelijke gegevens bestaande uit zowel privacygevoelige als organisatiegevoelige informatie. De pedagogisch werker werkt mens- en resultaatgericht, sociaal-communicatief, efficiënt, methodisch, hygiënisch, veilig, kostenbewust, milieubewust en ergonomisch verantwoord. Ze is initiatiefrijk, leergierig en zelfstandig. Ze reflecteert regelmatig op haar beroepsmatig handelen, zodat zij blijft leren van haar werkzaamheden en haar handelingsrepertoire optimaliseert. Zij werkt steeds volgens het beleid en de visie van de organisatie. Ze is flexibel om te kunnen schakelen van de ene situatie naar de andere; van de ene leerstijl naar de andere, van de ene gesprekspartner naar de andere. *Overal waar in dit kwalificatiedossier 'zij' of 'haar' staat, wordt ook 'hij' of 'zijn' bedoeld. **In dit kwalificatiedossier is 'kind' ook te lezen als: leerling, jeugdige, jongere of student.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23241 01-08-2019 01-08-2021 01-08-2027  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Pedagogisch medewerker kinderopvang 3 25603 01-08-2019 01-08-2021 01-08-2026
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-01-2019  
Belevingsgericht werken K0790 01-01-2019  
Bestaans(on)zekerheid en mensenrechten K1228 Concept  
Bewegen in de buurt K0230 01-01-2019  
BSO 4 tot 8 jaar K0793 01-01-2019  
BSO 8 tot 12 jaar K0611 12-06-2023  
Digitale vaardigheden basis K0022 01-01-2019  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-01-2019  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-01-2019  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-01-2019  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-01-2019  
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-01-2019  
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-01-2019  
Engels A2/B1 K0802 01-01-2019  
Engels B1/B2 K0803 01-01-2019  
Expressief talent K0152 01-01-2019  
First aid medic (sport)events K1206 Concept  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-01-2019  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-01-2019  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-01-2019  
Gekwalificeerd nanny K0314 17-07-2020  
Gezonde leefstijl K0219 01-01-2019  
Gezonde leefstijl in de kinderopvang K1306 Concept  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-01-2019  
Instructeur zwemonderwijs K1414 Concept  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-01-2019  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-01-2019  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020  
Lean en creatief K0512 01-01-2019  
Leider sportieve recreatie K0920 01-01-2019  
Meer muziek in de klas K1178 17-07-2020  
Nederlands 3F K0071 01-01-2019  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-01-2019  
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 01-01-2019  
Ondernemerschap mbo K0165 01-01-2019  
Ontwikkelingsgericht werken in de VVE K0388 01-01-2019 01-01-2023  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-01-2019  
Peercoaching in de praktijk K0996 01-01-2019  
Persoonlijk profileren K0877 01-01-2019  
Positieve Gezondheid in de praktijk K1189 Concept  
Praktijkonderzoek K0927 01-01-2019  
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023  
Rekenen 3F K0089 01-01-2019 01-08-2020  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-01-2019  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-01-2019  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-01-2019  
Taalbuddy K1149 24-01-2020  
Topsportvaardigheden K0614 01-01-2019  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-01-2019  
Voorbereiding havo biologie K0842 01-01-2019  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-01-2019  
Werken met baby's K0290 01-01-2019 01-01-2022  
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 25484 01-08-2015 01-08-2021 01-08-2027
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-01-2019  
Belevingsgericht werken K0790 01-01-2019  
Bewegen in de buurt K0230 01-01-2019  
BSO 4 tot 8 jaar K0793 01-01-2019  
BSO 8 tot 12 jaar K0611 01-01-2019  
Combifunctionaris IKC / Brede School K0145 01-01-2019 01-08-2022  
Didactische ondersteuning basisonderwijs K1155 13-05-2020  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-01-2019  
Diversiteit K0024 01-01-2019  
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij K0231 01-01-2019  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-01-2019  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-01-2019  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-01-2019  
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-01-2019  
Engels B1/B2 K0803 01-01-2019  
Expressief talent K0152 01-01-2019  
First aid medic (sport)events K1206 Concept  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-01-2019  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-01-2019  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-01-2019  
Gekwalificeerd nanny K0314 01-01-2019  
Gezonde leefstijl K0219 01-01-2019  
Gezonde leefstijl in de kinderopvang K1306 Concept  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-01-2019  
Instructeur zwemonderwijs K1414 Concept  
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-01-2019  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-01-2019  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020  
Jeugd- en opvoedhulp K0159 01-01-2019  
Lean en creatief K0512 01-01-2019  
Leider sportieve recreatie K0920 01-01-2019  
Meer muziek in de klas K1178 17-07-2020  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-01-2019  
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 01-01-2019  
Ondernemerschap mbo K0165 01-01-2019  
Oriëntatie op de politie K1313 Concept  
Peercoaching in de praktijk K0996 01-01-2019  
Persoonlijk profileren K0877 01-01-2019  
Positieve Gezondheid in de praktijk K1189 Concept  
Praktijkonderzoek K0927 01-01-2019  
Praktijkopleider K0087 01-01-2019 01-08-2021  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-01-2019  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-01-2019  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-01-2019  
Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar K0879 01-01-2019  
Taalbuddy K1149 24-01-2020  
Topsportvaardigheden K0614 01-01-2019  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-01-2019  
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-01-2019  
Voorbereiding havo economie K0843 01-01-2019  
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-01-2019  
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 01-01-2019 01-01-2022  
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-01-2019  
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-01-2019  
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-01-2019  
Voorbereiding hbo K0125 01-01-2019  
Voorbereiding pabo K0974 01-01-2019  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-01-2019  
Werken met baby's K0290 01-01-2019 01-01-2022  
Onderwijsassistent 4 25485 01-08-2015 01-08-2021 01-08-2027
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-01-2019  
Belevingsgericht werken K0790 01-01-2019  
Bestaans(on)zekerheid en mensenrechten K1228 Concept  
BSO 8 tot 12 jaar K0611 01-01-2019  
Combifunctionaris IKC / Brede School K0145 01-01-2019 01-08-2022  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-01-2019  
Diversiteit K0024 01-01-2019  
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij K0231 01-01-2019  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-01-2019  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-01-2019  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-01-2019  
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-01-2019  
Expressief talent K0152 01-01-2019  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-01-2019  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-01-2019  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-01-2019  
Gezonde leefstijl K0219 01-01-2019  
Gezonde leefstijl in de kinderopvang K1306 Concept  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-01-2019  
Instructeur zwemonderwijs K1414 Concept  
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-01-2019  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-01-2019  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020  
Jeugd- en opvoedhulp K0159 01-01-2019  
Kinderen leren programmeren K0746 01-01-2019  
Lean en creatief K0512 01-01-2019  
Leider sportieve recreatie K0920 01-01-2019  
Meer muziek in de klas K1178 17-07-2020  
Nederlands 4F K1235 Concept  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-01-2019  
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 01-01-2019  
Ondernemerschap mbo K0165 01-01-2019  
Peercoaching in de praktijk K0996 01-01-2019  
Persoonlijk profileren K0877 01-01-2019  
Positieve Gezondheid in de praktijk K1189 Concept  
Praktijkonderzoek K0927 01-01-2019  
Praktijkopleider K0087 01-01-2019 01-08-2021  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-01-2019  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-01-2019  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-01-2019  
Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar K0879 24-01-2020  
Specialist Passend Onderwijs K0747 01-01-2019  
Taalbuddy K1149 24-01-2020  
Topsportvaardigheden K0614 01-01-2019  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-01-2019  
Verdieping onderwijsassistent in VO en MBO K0177 01-01-2019  
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-01-2019  
Voorbereiding havo biologie K0842 01-01-2019  
Voorbereiding havo economie K0843 01-01-2019  
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-01-2019  
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 01-01-2019 01-01-2022  
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-01-2019  
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-01-2019  
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-01-2019  
Voorbereiding hbo K0125 01-01-2019  
Voorbereiding pabo K0974 01-01-2019  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-01-2019  
Werken met baby's K1270 Concept