Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Certificaat
Naam Beroepsvereisten LNV: Gewasbescherming C (distributie en opslag)
Omschrijving
Gewasbescherming C heeft betrekking op het coördineren van de opslag en het vervoer van gewasbeschermingsmiddelen en het certificeringswaardig houden van het bedrijf. Gewasbescherming C geeft recht op het vakbekwaamheidsbewijs Distributie Gewasbescherming Nadere informatie over wie in het bezit moet zijn van welk vakbekwaamheidsbewijs staat in de bijlage 'Wie welk vakbekwaamheidsbewijs'. Kijk voor meer informatie over de vakbekwaamheidsbewijzen op www.erkenningen.nl van Bureau Erkenningen. Binnen de kwalificatie vakexpert teelt en groene technologie en vakexpert veehouderij is het certificaat opgenomen als extra. Alleen indien het Gewasbescherming C essentieel is voor de beroepsuitoefening moet dit extra onderdeel worden behaald.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-08-2020
Dossier Kwalificatie
Agro productie, handel en technologie (Gewijzigd 2016) Vakexpert veehouderij
Vakexpert teelt en groene technologie
Vakexpert agrarisch loonwerk
Agro productie, handel en technologie (Gewijzigd 2017) Vakexpert teelt en groene technologie
Vakexpert agrarisch loonwerk
Vakexpert veehouderij