Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Certificaat
Naam Beroepsvereisten LNV: Gewasbescherming B (bedrijfsvoeren)
Omschrijving
Beroepsbeoefenaren die werken met gewasbeschermingsmiddelen moeten voldoen aan de wettelijke beroepsvereisten. Uitvoerende medewerkers die in opdracht gewasbeschermingsmiddelen toepassen moeten in het bezit zijn van het vakbekwaamheidsbewijs (VBB) Uitvoeren Gewasbescherming. Bedrijfshoofden van landbouwbedrijven die gewasbeschermingsmiddelen toepassen moeten in het bezit zijn van het VBB Bedrijfsvoeren Gewasbescherming, tenzij ze geboren zijn voor 1 januari 1996. In dat geval volstaat het VBB Uitvoeren Gewasbescherming. Verantwoordelijken op een loonwerk-, agrarisch of hoveniersbedrijf die bij derden werken met gewasbeschermingsmiddelen moeten in het bezit zijn van het VBB Bedrijfsvoeren Gewasbescherming. Alleen met een VBB Uitvoeren Gewasbescherming of Bedrijfsvoeren Gewasbescherming mogen gewasbeschermingsmiddelen op een bedrijf aanwezig zijn. Nadere informatie over wie in het bezit moet zijn van welk vakbekwaamheidsbewijs staat in de bijlage 'Wie welk vakbekwaamheidsbewijs'. Kijk voor meer informatie over de vakbekwaamheidsbewijzen op www.erkenningen.nl van Bureau Erkenningen. Gewasbescherming A en B samen geven recht op het vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren Gewasbescherming. Binnen de kwalificatie vakexpert teelt en groene technologie en vakexpert veehouderij is het certificaat opgenomen als extra. Alleen indien het certificaat Gewasbescherming B behaald essentieel is voor de beroepsuitoefening moet dit extra onderdeel worden behaald.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-08-2020
Dossier Kwalificatie
Agro productie, handel en technologie (Gewijzigd 2016) Vakexpert veehouderij
Vakexpert teelt en groene technologie
Vakexpert agrarisch loonwerk
Agro productie, handel en technologie (Gewijzigd 2017) Vakexpert teelt en groene technologie
Vakexpert agrarisch loonwerk
Vakexpert veehouderij